Masáže v Přelouči - Aktuality Aktuality na webových stránkách Masáže v Přelouči. http://www.harmonycare.cz cs Bosenská pyramida Měsíce http://www.harmonycare.cz/aktuality/bosenska-pyramida-mesice/ <p>&#160; <header class="entry-header clearfix" style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; vertical-align: baseline;"> <h1 class="entry-title" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 0.625rem; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 2rem; line-height: 1.3; font-family: Merriweather, serif; vertical-align: baseline;">Bosenská pyramida Měsíce</h1> <br /> </header> </p> <div class="entry-content clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; vertical-align: baseline;"><figure class="entry-thumbnail" style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 1030px;"><img src="http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-u-678x381.jpg" alt="" title="16-06-pyramida-mesice-u" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto; width: 605.594px;" /></figure> <div class="pvc_clear" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">&#160;</div> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">V bosenském údolí u města Visoko, asi třicet kilometrů severozápadně od Sarajeva, byly v roce 2005 objeveny pyramidy. Druhá největší je pyramida Měsíce.</strong></p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Pyramida Měsíce je vysoká 190 metrů a je tak druhou největší na světě. Na stranách pyramidy prováděli pracovníci Nadace vykopávky. Objevili &#160;zde terasy a dlážděné chodníky. Na vrcholu je náhorní plošina.&#160;Pod vrstvou ornice jsou vydlážděná nádvoří.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><img class="alignnone size-full wp-image-1868" src="http://www.wmmagazin.cz/wm_new/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-vrchol-nadvori.jpg" alt="" width="1000" srcset="http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-vrchol-nadvori.jpg 1000w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-vrchol-nadvori-300x170.jpg 300w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-vrchol-nadvori-768x435.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="margin: 1.25rem 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto; display: block;" /></p> <h2 style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.5rem; line-height: 1.3; font-family: Merriweather, serif; vertical-align: baseline;">Geometrie pyramid</h2> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Tři strany stupňovité pyramidy Měsíce jsou orientovány přesně ke světovým stranám (sever, západ, jih). Východní strana je zanesena zeminou &#160;a nebyly zde prováděny žádné vykopávky. Důvodem jsou miny z válečných dob, které dodnes nebyly odstraněny.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Na západní straně pyramidy Měsíce jsou vidět dvě menší nástavby trojúhelníkové tvaru, které nebyly zatím odborně prozkoumány.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><img class="alignnone size-full wp-image-1864" src="http://www.wmmagazin.cz/wm_new/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-sonda-vrcholova.jpg" alt="" width="1000" srcset="http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-sonda-vrcholova.jpg 1000w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-sonda-vrcholova-300x170.jpg 300w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-sonda-vrcholova-768x435.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="margin: 1.25rem 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto; display: block;" /></p> <h2 style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.5rem; line-height: 1.3; font-family: Merriweather, serif; vertical-align: baseline;">Geologické sondy</h2> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Na vrcholu pyramidy Měsíce byl proveden vrt, na náhorní plošině sonda do hloubky osm metrů. Vrchol pyramidy je poskládán z pravidelných bloků, které jsou spojeny maltou. Geologové zkoumali tepelnou setrvačnost pyramid pomocí detektoru Aster s rozlišením 6 metrů. Výsledky testů naznačují, že pyramidy jsou složeny z méně konsolidovaného materiálu a mají sklon k rychlejšímu chladnutí, než okolní kopce. Zjištění je shodné s tím, co lze očekávat od umělé struktury – menší hustota materiálu, pórovitost a vnitřní dutiny přispívají k zvýšení tepelných ztrát.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><img class="alignnone size-full wp-image-1860" src="http://www.wmmagazin.cz/wm_new/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-terasy.jpg" alt="" width="1000" srcset="http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-terasy.jpg 1000w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-terasy-300x170.jpg 300w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-terasy-768x435.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="margin: 1.25rem 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto; display: block;" /></p> <h2 style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.5rem; line-height: 1.3; font-family: Merriweather, serif; vertical-align: baseline;">Terasy a dlažby na pyramidě Měsíce</h2> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Profesor Muhamed Pašič z univerzity v Zenici prováděl laboratorní analýzu více než 100 vzorků z bosenské pyramidy Měsíce. Jsou to homogenní útvary složené ze silikátů – křemičitého písku, vápníku a uhličitanů hořčíku – tvořících 84 % celkové hmotnosti. Zbývající komponenty jsou oxidy železa, draslíku, sodíku a titanu. Tento silikátový materiál, s hustotou 2,6 g/cm3 má vyšší pevnost a voděodolnost, než běžné přírodní usazeniny.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Archeologové jsou přesvědčeni, že kamenné bloky a dlažby byly vytvořeny uměle, metodou geopolymerizace. Vzniklá směs, „první beton“, ale mnohem pevnější než dnešní, byl odléván do podoby bloků a dlažeb. Takto vybetonované plochy časem nepravidelně popraskaly.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><img class="alignnone size-full wp-image-1863" src="http://www.wmmagazin.cz/wm_new/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-chodniky-sklon.jpg" alt="" width="1000" srcset="http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-chodniky-sklon.jpg 1000w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-chodniky-sklon-300x170.jpg 300w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-chodniky-sklon-768x435.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="margin: 1.25rem 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto; display: block;" /></p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Terasy na stranách pyramidy Měsíce jsou široké 2 – 2,5 metru se sklonem 8 stupňů do středu pyramidy. Domnívám se, že terasy a chodníky sloužily ke svedení vody do pyramidy Měsíce.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><img class="alignnone size-full wp-image-1865" src="http://www.wmmagazin.cz/wm_new/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-sonda-pohled.jpg" alt="" width="1000" srcset="http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-sonda-pohled.jpg 1000w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-sonda-pohled-300x170.jpg 300w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-sonda-pohled-768x435.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="margin: 1.25rem 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto; display: block;" /></p> <h2 style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.5rem; line-height: 1.3; font-family: Merriweather, serif; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Posvátná geometrie</strong></h2> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Vrcholy pyramid Slunce, Měsíce Draka tvoří rovnostranný trojúhelník. Vzdálenosti vrcholů, ověřeno geodety z katastrálního úřadu, jsou 2,173 kilometru.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Do Visoka přijíždí mnoho odborníků z celého světa. Pozorování inženýra Gorana Cakiče ukázala existenci „solárního show“ mezi pyramidami Slunce a Měsíce. Uvedl, že stín pyramidy Slunce v poledne 21. června 2008 vytvořil vedle pyramidy Měsíce paralelní stínovou pyramidu.&#160; Stín pyramidy Slunce 20. srpna mezi 18:30 a 19:30 pokrývá celou pyramidu Měsíce. Je to náhoda? Ne! Jde o plánovaný záměr, charakteristický pro mnoho starověkých kultur.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><img class="alignnone size-full wp-image-1866" src="http://www.wmmagazin.cz/wm_new/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-energie-pyramid.jpg" alt="" width="1000" srcset="http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-energie-pyramid.jpg 1000w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-energie-pyramid-300x170.jpg 300w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-energie-pyramid-768x435.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="margin: 1.25rem 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto; display: block;" /></p> <h2 style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.5rem; line-height: 1.3; font-family: Merriweather, serif; vertical-align: baseline;">Energie pyramidy Měsíce</h2> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Na vrcholu pyramidy Měsíce jsou velká vydlážděná nádvoří. Citliví lidé zde vnímají proud pozitivní energie.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Názory na bosenské pyramidy se liší</strong>. Jde o uměle vytvořené kopce, nebo jsou přírodního původu? Domnívám se, že jde o uměle dostavěné kopce, upravené do tvaru ideální pyramidy.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(221, 0, 0); text-decoration-line: none;"><img class="alignnone wp-image-1867 size-full" src="http://www.wmmagazin.cz/wm_new/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-novycestvatel-cz.jpg" alt="" width="1000" srcset="http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-novycestvatel-cz.jpg 1000w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-novycestvatel-cz-300x170.jpg 300w, http://www.wmmagazin.cz/wp-content/uploads/2016/06/16-06-pyramida-mesice-novycestvatel-cz-768x435.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="margin: 1.25rem 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: bottom; max-width: 100%; height: auto; display: block;" /></a></p> <h2 style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.5rem; line-height: 1.3; font-family: Merriweather, serif; vertical-align: baseline;">Nové video Bosenská pyramida Měsíce</h2> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><iframe width="678" height="381" src="https://www.youtube.com/embed/-ld702_7tVw?start=26&amp;feature=oembed" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%;"></iframe></p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Video z produkce časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a klubu cestovatelů&#160;<a href="http://www.novycestovatel.cz/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(221, 0, 0); text-decoration-line: none;">Nový cestovatel z.s</a>.</p> <h2 style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 1.5rem; line-height: 1.3; font-family: Merriweather, serif; vertical-align: baseline;">Cesty a expedice do Bosny</h2> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Časopis&#160;<a href="http://www.wmmagazin.cz/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(221, 0, 0); text-decoration-line: none;">WM Skryté skutečnosti&#160;</a>jezdí do Visoka od roku 2006. Na popud čtenářů vznikl v roce 2015 klub přátel cestování&#160;<a href="http://www.novycestovatel.cz/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(221, 0, 0); text-decoration-line: none;">Nový cestovatel z.s.</a>&#160;Pořádáme cesty a expedice nejenom za historií lidstva (<a href="http://www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(221, 0, 0); text-decoration-line: none;">aktuální cesty</a>). Na všech cestách s Novým cestovatele vás budu doprovázet – Jirka a Tom.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Pokud chcete podpořit projekt bosenských pyramid, pojeďte s námi d Bosny, nebo nás podpořte&#160;<a href="http://www.wmmagazin.cz/eshop/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 600; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(221, 0, 0); text-decoration-line: none;">předplatným časopisu</a>.</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">Děkuji a těším se na vás</p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><em style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Jiří Matějka, vydavatel časopisu WM magazín Skryté skutečnosti a předseda klubu Nový cestovatel z.s.; Tel: +420 777 770 609</em></p> <p style="margin: 0px 0px 1.25rem; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <address>zdroj:http://www.wmmagazin.cz/bosenska-pyramida-mesice-novy-cestovatel-cz/</address> </div> Masáže v Přelouči Tue, 16 Oct 2018 12:30:59 GMT Vědci připouštějí http://www.harmonycare.cz/aktuality/vedci-pripousteji/ <div class="portlet-layout" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-left: -15px; margin-right: -15px;"> <div class="col-md-8 col-sm-8 portlet-column portlet-column-first" id="column-1" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: left; width: 682.656px;"> <div class="portlet-dropzone portlet-column-content portlet-column-content-first" id="layout-column_column-1" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone portlet-asset-publisher " id="p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_b2xm0VG2o9rp_" style="box-sizing: border-box;"><section class="portlet" id="portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_b2xm0VG2o9rp" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <div id="ac24_article" style="box-sizing: border-box;"> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;"><span style="text-align: center; font-size: 1em;">&#160;</span><span class="header-title" style="color: rgb(231, 30, 37); font-size: 1.875em; font-weight: bold; box-sizing: border-box;">Vědci připouštějí existenci mimozemských civilizací, ale prý s námi nechtějí komunikovat</span><span class="spaced svg-icon" style="font-weight: bold; color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span></p> <div class="portlet-layout" style="box-sizing: border-box;"> <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-left: -15px; margin-right: -15px;"> <div class="col-md-8 col-sm-8 portlet-column portlet-column-first" id="column-1" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; float: left; width: 682.656px;"> <div class="portlet-dropzone portlet-column-content portlet-column-content-first" id="layout-column_column-1" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone portlet-asset-publisher " id="p_p_id_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_b2xm0VG2o9rp_" style="box-sizing: border-box;"><section class="portlet" id="portlet_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_b2xm0VG2o9rp" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box;"> <div style="box-sizing: border-box;"> <div id="ac24_article" style="box-sizing: border-box;"><img src="https://ac24.cz/image/journal/article?img_id=1068381&amp;t=1539334346453" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;">Ředitel institutu astronomie Ruské akademie věd Dmitrij Bisikalo informoval o možné existenci mimozemských civilizací, které nechtějí komunikovat.<span style="font-size: 1em; text-align: center;">&#160;</span></div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <div id="proads_space_in_text_video_ad" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">„Připouštím existenci mimozemských inteligentních civilizací. Naše civilizace přece existuje, stejně tak mohou existovat i další, pravděpodobně je jich mnoho. Profesor astronomie a astrofyziky kalifornské univerzity Santa Cruz, doktor Frank Drake v roce 1960 odvodil vzorec, který umožňuje vypočítání počet mimozemských civilizací, které bychom mohli kontaktovat. Podle vzorce je jich hodně,"&#160;<a href="https://cz.sputniknews.com/svet/201810128230764-rusko-mimozemstane-existence/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">uvedl</a>&#160;Bisikalo Sputniku.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Podle něj je hlavním důvodem toho, že lidé stále nenašli důkazy existence mimozemských civilizací, jednoduše neochota komunikace jiných civilizací.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Také to může být spojeno s krátkým životem této civilizace. Bisikalo poznamenal, že nalezení důkazů o existenci mimozemského života je jedním z aktuálních úkolů.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Na konci července se uvádělo, že vesmírný teleskop TESS, který je určený na vyhledávání exoplanet tranzitním způsobem, zahájil plnění vědeckého programu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Vědci doufají, že pomocí nového nástroje najdou velká tělesa, která budou příhodná k životu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">zdroj:https://ac24.cz/-/vedci-pripousteji-existenci-mimozemskych-civilizaci-ale-pry-s-nami-nechteji-komunikovat?</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section></div> </div> </div> </div> </div> Masáže v Přelouči Fri, 12 Oct 2018 13:18:36 GMT Podivný objekt http://www.harmonycare.cz/aktuality/podivny-objekt/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;">&#160;zachycen na kameru. Co to mohlo být?</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); font-family: Montserrat, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span></p> <p><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><br /> </span><img src="https://ac24.cz/image/journal/article?img_id=1059915&amp;t=1538923980896" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Muž upozornil na zvláštní objekt na obloze, který zaznamenal v americké Minesotě. O co se mohlo jednat?</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <div id="sas_62636" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <div id="proads_space_in_text_video_ad" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <div style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: relative; height: 0px; padding-bottom: 251.781px;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/zjLse0GiZVs?ecver=2" width="933" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: absolute; width: 652.656px; height: 251.781px; left: 0px;"></iframe></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="https://www.texasufosightings.com/uploads/3/6/8/5/3685871/528550-orig_orig.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" alt="" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;">Podobný objekt zachycen v roce&#160;2014, Houston, USA</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;">&#160;</p> <address>zdroj:https://ac24.cz/-/podivny-objekt-zachycen-na-kameru-co-to-mohlo-byt-?redirect=%2F</address> </div> </div> Masáže v Přelouči Sun, 07 Oct 2018 20:29:07 GMT Co dokáže myšlenka http://www.harmonycare.cz/aktuality/co-dokaze-myslenka/ <p>&#160; <header class="entry-header" style="box-sizing: border-box; font-family: Lora, serif; font-size: 18px;"> <h1 class="entry-title" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; font-size: 36px; margin: 0px 0px 16px; font-family: Oswald, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1; padding: 0px;">Když myšlenky dokážou tohle udělat s vodou, co pak dokážou provést nám?</h1> </header> </p> <div class="entry-content" itemprop="text" style="box-sizing: border-box; font-family: Lora, serif; font-size: 18px;"> <div class="at-above-post addthis_tool" data-url="https://mocvedomi.cz/kdyz-myslenky-dokazou-tohle-udelat-s-vodou-co-pak-dokazou-provest-nam/" data-title="Když myšlenky dokážou tohle udělat s vodou, co pak dokážou provést nám?" data-description="Vědci provedli experiment, jak myšlenky ovlivňují molekulovou strukturu vody. Výsledek nechal v rozpacích i ty největší skeptiky." style="box-sizing: border-box;"> <div id="atstbx" class="at-share-tbx-element at-share-tbx-native addthis_default_style addthis_20x20_style addthis-smartlayers addthis-animated at4-show" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px; color: rgb(255, 255, 255); font-size: 0px; font-family: &quot;helvetica neue&quot;, helvetica, arial, sans-serif; padding: 0px; line-height: 0; animation-fill-mode: both; animation-timing-function: ease-out; animation-duration: 0.3s; opacity: 1 !important;"> <div class="atclear" style="box-sizing: border-box; clear: both;">&#160;</div> </div> </div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;"><img class="aligncenter wp-image-2000 size-full" title="Když myšlenky dokážou tohle udělat s vodou, co pak dokážou provést nám?" src="https://mocvedomi.cz/wp-content/uploads/2018/07/voda-a-myslenky.jpg" alt="Když myšlenky dokážou tohle udělat s vodou, co pak dokážou provést nám?" width="800" srcset="https://mocvedomi.cz/wp-content/uploads/2018/07/voda-a-myslenky.jpg 800w, https://mocvedomi.cz/wp-content/uploads/2018/07/voda-a-myslenky-300x157.jpg 300w, https://mocvedomi.cz/wp-content/uploads/2018/07/voda-a-myslenky-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" style="box-sizing: border-box; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; display: block; margin: 0px auto 24px;" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Pokud byste před 10 lety někomu řekli, že samotné myšlenky dokážou mít přímý vliv na náš fyzický svět, zřejmě byste vypadali jako blázen.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Dnes je však situace jiná.</p> <div class="code-block code-block-1" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; clear: both;"><center style="box-sizing: border-box;"></center></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Za posledních pár let věda hlavního proudu dochází k poznání, že vědomí skutečně existuje a může mít přímý vliv na to, co my nazýváme fyzický materiální svět.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Vědci během posledních desetiletí zkoumali, zda samotné lidské pohnutky dokážou ovlivňovat vlastnosti vody. Tato otázka byla i předmětem výzkumu alternativní medicíny, protože lidské tělo je tvořeno přibližně ze 70 % z vody.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Zájem o toto téma byl v současnosti rozvířen několika vědci. Ti tvrdí, že vědomím ovlivněnou vodu je možné zkoumat prostřednictvím ledových krystalů, které vznikly ze vzorků takové vody.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Vědci přišli s hypotézou, kterou i potvrdili, že&#160;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">voda ovlivněna myšlenkami skutečně mění strukturu pozorovaných ledových krystalů</span>.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Konzistentní výsledky naznačují, že pozitivní záměry mají ve zvyku produkovat symetrické<a href="https://mocvedomi.cz/6-rannich-zvyku-ziskani-pozitivni-energie-cely-den/" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.1s ease-in-out 0s; color: rgb(237, 112, 43); text-decoration-line: none;">,</a>&#160;dobře zformované a hezké krystaly. Na druhé straně negativní záměry a myšlenky vedou k asymetrickým, slabě zformovaným a neatraktivním krystalům.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Experiment, který zmiňuji v tomto článku, provedl Dean Radin, PhD., který je hlavním vědcem na IONS a přičleněné fakultě, oddělení psychologie na Sonomské státní univerzitě v Kalifornii.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Byl vykonán experiment, který měřil, do jaké míry dokáže úmysl ovlivnit formaci ledových krystalů.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Jeho spolupracovníkem byl i&#160;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">Masuru Emoto</span>, japonský odborník na energetiku a autor mnoha publikací, a několik dalších výzkumníků a vědců.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Experiment testoval hypotézu, zda voda vystavena vzdáleným úmyslům změní estetickou hodnotu ledových krystalů, které vzniknou z takto ovlivněné vody.</p> <div class="code-block code-block-2" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; clear: both;"><center style="box-sizing: border-box;"></center></div> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Oswald, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; font-size: 30px;">Pokus ovlivnit vodu na vzdálenost několika tisíc kilometrů</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Přibližně 2&#160;000 lidí z&#160;Rakouska a Německa se pokoušelo během 3 dnů zaměřit své&#160;<a href="https://mocvedomi.cz/davejte-si-pozor-slova-cary-zjeveni-dokazi-ovladat-vase-myslenky/" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.1s ease-in-out 0s; color: rgb(237, 112, 43); text-decoration-line: none;">myšlení</a>&#160;na vzorky vody, které byly umístěny v&#160;elektromagneticky chráněné místnosti v&#160;Kalifornii.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Další vzorky vody byly umístěny mimo této místnosti tak, aby mohly sloužit jako vzdálený kontrolní vzorek.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Krystaly ledu zformované z několika vzorků vody při rozdílném zacházení byly následně vyfotografované technikem.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Každý obraz byl za svou estetickou krásu ohodnocen týmem 2&#160;500 nezávislých odborníků.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Výsledná data byla dále analyzována lidmi, kteří neznali, jakým výchozím podmínkám byly jednotlivé vzorky vystaveny.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Ukázalo se, že test byl konzistentní s množstvím předešlých studií poukazujících na to, že myšlenkové záměry jsou opravdu schopné ovlivnit strukturu vody.</p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Oswald, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; font-size: 30px;">Jak se liší krystaly vody z vodovodu, jezera a řeky</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Výše zmíněný výzkumník Masaru Emoto se v jedné dávnější studii z 90. let rozhodl zkoumat krystaly tří druhů vody – z vodovodu, jezera a řeky.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">U vody z vodovodu nedokázal získat hezké krystaly. Dokonce se mu to nedařilo ani u vody z řek a jezer nacházejících se v blízkosti velkých měst.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Na druhé straně krystaly z vody jezer a řek daleko od civilizace vytvořily pozoruhodní a neobyčejné krystaly, hezké na pohled.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Výsledky této studie také ukázaly, že tvar a fyzická struktura vody se změnily, když jste k vodě mluvili s&#160;dobrým úmyslem, když v&#160;prostředí hrála dobrá hudba nebo když jí byla věnována upřímná modlitba.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Platí to i naopak – když byla voda vystavená negativním vlivům, vytvořily se z ní znetvořené krystaly.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Na&#160;<a href="http://www.masaru-emoto.net/english/water-crystal.html" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.1s ease-in-out 0s; color: rgb(237, 112, 43); text-decoration-line: none;">tomto linku</a>&#160;najdete pár příkladů takových vodních krystalů.</p> <h2 style="box-sizing: border-box; font-family: Oswald, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.2; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; font-size: 30px;">Videoklip, který vás přinutí se zamyslet</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Videoklip níže pochází z filmu&#160;<em style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=FrRD10dLK1o" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.1s ease-in-out 0s; color: rgb(237, 112, 43); text-decoration-line: none;">Co my jen víme&#160;</a></em>z roku 2004. Ukazuje kombinaci několika faktorů týkajících se spojitosti mezi kvantovou fyzikou a vědomím.</p> <div class="code-block code-block-5" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; clear: both;"><center style="box-sizing: border-box;"></center></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Představuje několik prominentních vědců a výzkumníků. Tento film vyhrál několik nezávislých filmových ocenění.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Teď se podívejte, jak mysl dokáže změnit strukturu vody:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/iu9P167HLsw" width="580" height="326" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%;"></iframe></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Videoklip je v angličtině. Pro ty z vás, kteří ji neovládáte, jsme připravili stručný překlad. Nakonec důležitější jsou v&#160;něm obrazové vjemy než slova…</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Žena běží na metro a navíc telefonuje. Ve&#160;<a href="https://mocvedomi.cz/naucte-se-techto-5-manter-pro-zvladani-strachu-stresu-a-pochybnosti-o-sobe/" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.1s ease-in-out 0s; color: rgb(237, 112, 43); text-decoration-line: none;">stresu</a>&#160;si chce vzít pilulky (zřejmě na uklidnění), ty se jí však rozsypou. Zatímco je sbírá, metro jí před nosem ujede.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Ve stanici metra právě v té době probíhá výstava s obrázky ledových krystalů z vody, která byla vystavena různým myšlenkám. Pořadí obrazců je následující:</p> <ol style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px 40px; padding: 0px;"> <li style="box-sizing: border-box; list-style-type: decimal;">Voda z přehrady</li> <li style="box-sizing: border-box; list-style-type: decimal;">Ta samá voda poté, co se jí dostalo požehnání od buddhistického mnicha</li> <li style="box-sizing: border-box; list-style-type: decimal;">Čistá destilovaná voda</li> <li style="box-sizing: border-box; list-style-type: decimal;">Voda vystavena energii lásky</li> <li style="box-sizing: border-box; list-style-type: decimal;">Voda, které bylo řečeno „Děkuji“</li> <li style="box-sizing: border-box; list-style-type: decimal;">Voda, které bylo řečeno „Je mi z tebe špatně, zabiju tě.“</li> </ol> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Na konci videa k ženě promluví neznámý muž se slovy:</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Ohromující, že? Když myšlenky tohle dokážou udělat vodě, představte si, co naše myšlenky mohou způsobit nám…“</p> <div class="code-block code-block-3" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px; clear: both;"><center style="box-sizing: border-box;"></center></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 26px; padding: 0px;">Zpracovala: Mocvědomí.cz</p> </div> Masáže v Přelouči Sat, 06 Oct 2018 18:37:35 GMT Neznámá anténa http://www.harmonycare.cz/aktuality/neznama-antena/ <div class="title" style="box-sizing: border-box; color: rgb(231, 30, 37); font-size: 1.875em; line-height: 1.133; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;"><span class="header-title" style="box-sizing: border-box;">Tato bizarní „anténa“ neznámého původu byla objevena v ledových mořských hlubinách Antarktidy</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span></div> <p><img src="https://www.ac24.cz/images/wdqqqww.jpg" alt="thumbnail" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;">Ledoborec Amerického válečného námořnictva USNS Eltanin v roce 1964 objevil tuto bizarně vyhlížející „anténu“ neznámého původu v odlehlé temnotě hlubin ledového oceánu Antarktidy. Ta je čím dál častěji nazývána nalezištěm „artefaktů jako by odjinud“, které pořád spočívají na mořském dně u Antarktidy. S tím, jak o tom jak věda, tak média potlačují veškeré zprávy, se možná nikdy nedovíme, co tahle věc ve skutečnosti je.</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <div id="sas_62636" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <div id="proads_space_in_text_video_ad" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img border="0" height="597" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Eltanin_Antenna.jpg" width="469" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" alt="" /></p> <div style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: relative; height: 0px; padding-bottom: 367.563px;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tAQDp4l9uwY?ecver=2" width="639" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: absolute; width: 652.656px; height: 367.563px; left: 0px;"></iframe></div> </div> </div> <div id="ac24-ad-after-article" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterarticle_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterarticle" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <div id="taboola-below-article-thumbnails" class=" trc_related_container trc_spotlight_widget render-late-effect tbl-feed-container tbl-feed-full-width " data-feed-container-num="1" data-feed-main-container-id="taboola-below-article-thumbnails" data-parent-placement-name="Below Article Thumbnails" tbl-data-mutation-observer="true" style="box-sizing: border-box; clear: both; position: relative; margin-top: 20px; text-size-adjust: 100%;"> <address><font color="#333333" face="Montserrat, sans-serif">https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/10970-bizarni-antena-neznamy-puvod-antarktida</font></address> </div> </div> </div> </div> </section></div> </div> Masáže v Přelouči Fri, 21 Sep 2018 15:29:14 GMT Tají něco veřejnosti? http://www.harmonycare.cz/aktuality/taji-neco-verejnosti-/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;">Tají něco veřejnosti? Národní sluneční observatoř u Roswellu byla záhadně uzavřena. FBI evakuuje personál</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); font-family: Montserrat, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><br /> </span><img src="https://ac24.cz/image/journal/article?img_id=1033522&amp;t=1536778038789" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Národní sluneční observatoř v americkém Novém Mexiku byla minulý čtvrtek za záhadných okolnostní uzavřena. Úřady, aniž by vysvětlily příčinu, provádějí evakuaci, na místě je i FBI.<span style="text-align: center;">&#160;</span></div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <div id="proads_space_in_text_video_ad" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">O podivném dění kolem Národní sluneční observatoře v oblasti Sunspot ve státě Nové Mexiko informovala televize ABC-7. Té se podařilo spojit s Shari Lifsonovou ze společnosti AURA, která spolu se Státní univerzitou Nového Mexika řídí observatoř. Ta pouze potvrdila, že se z bezpečnostních důvodů observatoř evakuuje.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">„Asociace univerzit pro astronomický výzkum, která spravuje tento objekt, se teď zabývá otázkou bezpečnosti. Rozhodli jsme se, že preventivně objekt evakuujeme. Bylo to naše rozhodnutí evakuovat objekt," uvedla Lifsonová.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="https://www.gannett-cdn.com/presto/2018/09/07/PNM6/6942f918-f115-476e-a1a2-11ab677aa63a-IMG_4927.jpg?width=1080&amp;quality=50" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" alt="" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Místní policie potvrdila, že provádí evakuaci. Na místě jsou i agenti FBI. Podrobnosti však neví ani policie. „FBI nám odmítá říct, co se děje. Máme tam své lidi (na Sunspot), kteří tam budou, dokud trvá evakuace. Nikdo nám neřekl, proč evakuace probíhá," cituje šerifa Benny House portál Alamogordo Daily News.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">„Je tam FBI. Nikdo nám neřekne proč. Nicméně tak rychlá akce FBI a za tak utajených podmínek znamená, že se tam děje hodně věcí. Krouží tam vrtulník Black Hawk, kolem antén je skupina lidí a dělníci jsou na věži. Nikdo nám však nic neříká," uvedl šerif.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Observatoř se nachází pouze 200 km od Roswellu, kde byl v roce 1947 zadokumentován nejslavnější případ pozorování UFO, a 140 km od raketové střelnice White Sands Missile Range.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Spolu s tím podle některých novinářů může být záhada spojena se vznikem koronální díry na Slunci, která předznamenává blížící se geomagnetickou bouři. Národní úřad pro oceán a atmosféru 11. září varoval, že se k Zemi blíží sluneční vítr, který způsobí geomagnetickou bouři o stupni G2, přičemž stupeň G5 se považuje za bouři s největší intenzitou. Tyto bouře mohou způsobit problémy s fungováním elektronických přístrojů.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Nicméně varování přišlo toto úterý, zatímco observatoř byla uzavřena již minulý čtvrtek.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Zdroj:&#160;<a href="https://eu.alamogordonews.com/story/news/local/2018/09/07/sunspot-observatory-south-cloudcroft-closed-due-security-issue/1227788002/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">alamogordonews.com</a></em></p> </div> </div> Masáže v Přelouči Wed, 12 Sep 2018 22:01:37 GMT Programujeme dobu své smrti? http://www.harmonycare.cz/aktuality/programujeme-dobu-sve-smrti-/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;">Vědec potvrzuje: Člověk sám programuje dobu své smrti</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); font-family: Montserrat, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); font-family: Montserrat, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><br /> </span><img src="https://ac24.cz/image/journal/article?img_id=1021187&amp;t=1536089708933" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Odborník v oblasti regenerativního lékařství a vědec zkoumající kmenové buňky Robert Lanza ve své knize vysvětlil teorii, podle níž člověk může existovat věčně.<span style="text-align: center;">&#160;</span></div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Americký lékař Robert Lanza se stal&#160;<a href="http://www.robertlanzabiocentrism.com/five-reasons-you-wont-die/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">autorem teorie</a>, podle níž každý člověk může samostatně volit délku existence vlastního vědomí.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">S tímto cílem je třeba vzdát se připoutání k vlastnímu tělu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Většina lidí spojuje smrt vědomí s biologickou slupkou a tím si sama programuje úplné zničení.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Podle Lanzova názoru je nutné se naučit vnímat tělesné vyčerpání jako přechodnou etapu v životě</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Pokud si osvojíte tento návyk, teoreticky se dá žít věčně.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Vědec vychází ze základních zákonů kvantové fyziky, podle níž je částice schopna nacházet se současně v různých místech.</p> <address>zdroj:https://ac24.cz/-/vedec-potvrzuje-clovek-sam-programuje-dobu-sve-smrti?redirect=%2F-%2Fv-arktide-byla-objevena-nova-hrozba-pro-lidstvo</address> </div> </div> Masáže v Přelouči Fri, 07 Sep 2018 12:48:57 GMT Zřejmě nám někdo lže... http://www.harmonycare.cz/aktuality/zrejme-nam-nekdo-lze---/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-size: 1.875em; font-weight: bold;">Pokročilé techniky řezání ve starověkém Egyptě? Zřejmě nám někdo lže...</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><br /> </span><img src="https://www.ac24.cz/images/obrazky/egyptre.jpg" alt="thumbnail" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;">Pokročilé techniky řezání používané v Egyptě. Jen se podívejte na ty ohromující techniky řezání z pradávné doby. Co se dělo s těmito čedičovými bloky, odhalenými pod pískem v Egyptě? Lepší je se začít ptát, odkud pochází? Jsou to zjevně strojně řezané kamenné desky. Níže se sami přesvědčte...</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <div id="sas_62636" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <div id="proads_space_in_text_video_ad" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/F9ho8PZNWIE" width="600" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"></iframe></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;">zdroj:https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/12252-pokrocile-techniky-egypt-rezani</p> </div> </div> Masáže v Přelouči Thu, 30 Aug 2018 15:54:48 GMT Rakovina je léčitelná http://www.harmonycare.cz/aktuality/rakovina-je-lecitelna/ <p>&#160;</p> <h1 class="post-title-blog" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px 0px 5px !important; font-weight: normal !important; font-family: Arimo, sans-serif !important; font-size: 31px !important; color: rgb(17, 17, 17) !important; border-bottom: 0px !important; overflow: hidden !important; padding: 5px 0px !important; background-image: none !important; background-position: initial !important; background-size: initial !important; background-repeat: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important;"><span itemprop="headline" style="box-sizing: border-box;">David Icke: Rakovina je houba, a je léčitelná</span></h1> <div class="post-body entry-content" id="post-body-30476" style="box-sizing: border-box; width: 592.234px; margin: 0px; line-height: 1.6em; padding-bottom: 5px; font-family: arial, Helvetica, san-serif; font-size: 15px; color: rgb(85, 85, 85);"> <div itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><br /> <div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden" style="box-sizing: border-box;"> <div class="field-items" style="box-sizing: border-box;"> <div class="field-item even" property="content:encoded" style="box-sizing: border-box;"> <p style="box-sizing: border-box;"><img src="https://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2012/rakovina-1.jpg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 4px; margin-bottom: 9px; float: left; margin-right: 10px;" alt="" />Neuvěřitelná čísla: Osm milionů lidí zemře každý rok na rakovinu po celém světě.<br style="box-sizing: border-box;" /> Očekávaný nárůst úmrtí v roce 2030 - 12 milionů. Rakovina je hlavní příčinou úmrtí ve věkové skupině do 85 let. V průměru v lidské společnosti zemře na tuto nemoc každý čtvrtý člověk...</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;"><img src="https://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2012/rakovina.jpg" width="100%" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 4px; margin-bottom: 9px; float: left; margin-right: 10px;" alt="" /></p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <hr style="box-sizing: border-box;" /> <i style="box-sizing: border-box;">A proč zmiňuji tuto skutečnost? Protože na konferenci v roce 1969 dr. Richard Day sdělil mimo jiné i toto:</i><br style="box-sizing: border-box;" /> <hr style="box-sizing: border-box;" /> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <div style="box-sizing: border-box; background-color: silver;"><font color="white" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <blockquote style="box-sizing: border-box; line-height: 1.3em; margin: 1em 20px; padding-left: 10px; border-left: 2px solid rgb(223, 16, 16); font-style: italic; color: rgb(223, 16, 16);"> <p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0.75em 0px;">&#160;</p> <h2 style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px 0px 5px !important; font-weight: normal !important; font-family: Arimo, sans-serif !important; font-size: 20px !important; color: rgb(17, 17, 17) !important; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221) !important; overflow: hidden !important; padding: 5px 0px !important; background: none !important;"><i style="box-sizing: border-box;">"V současné době jsme schopni vyléčit jakýkoliv typ rakoviny."</i></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.75em 0px;"><img src="https://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2011/citat.jpg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; background-color: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 4px; margin-bottom: 9px; float: left; margin-right: 10px;" alt="" /></p> </blockquote> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> </font></div> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;"><img src="https://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2012/soda-bikarbona.jpg" width="100%" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 4px; margin-bottom: 9px; float: left; margin-right: 10px;" alt="" /></p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">Farmaceutické firmy se prý vůbec nemají pokoušet léčit tato onemocnění. Vlastně proč léčit skutečně a pravdivě takové onemocnění, když mohou z důvěřivých lidí vytáhnout neuvěřitelné množství peněz v boji proti symptomům této nemoci. V tomto případě není nutné sdělovat důvěřivým lidem, že jedy obsažené v chemoterapii mohou zabíjet jak rakovinné, tak i zdravé buňky, což má v mnoha případech za následek urychlení smrti. Myslím, že uvažujete velmi správně - tady nejde snad ani o peníze, ale jde o to prostě snížit populaci, a proto je nezbytné, aby lidé trpěli a umírali předčasně.</p> <p style="box-sizing: border-box;">A pokud se lékaři náhle otevírá nějaký efektivní způsob léčby rakoviny, pak se prakticky okamžitě stává obětí nevybíravého útoku různorodých zdravotnických institucí a dalších oficiálních struktur "systému moci". Například Ital dr. Tullio Simoncini. Tak dlouho se stavěl proti globálním mocenským strukturám, až ho začaly pronásledovat ze všech stran, až nakonec skončil na dobu tří let ve vězení. A to z toho důvodu, že začal úspěšně léčit lidi v posední fázi rakoviny.</p> <p style="box-sizing: border-box;">Jeho proviněním byla skutečnost, že si uvědomil, že za zhoubnými nádory stojí rozvoj houbovité plísně zvané "candida" (kvasinkový typ houby, která má parazitní povahu, žije i v těle zdravých osob, ale kvalitní imunitní systém udržuje tohoto parazita v šachu, ovšem pokud je organismus dlouhodobě oslaben, začne se houba šířit po celém těle a může způsobovat zhoubné nádory).</p> <p style="box-sizing: border-box;">K této věci se vyjadřuje i můj přítel dr. Mike Lambert z "Shen Clinic":</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <div style="box-sizing: border-box; background-color: silver;"><font color="white" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <blockquote style="box-sizing: border-box; line-height: 1.3em; margin: 1em 20px; padding-left: 10px; border-left: 2px solid rgb(223, 16, 16); font-style: italic; color: rgb(223, 16, 16);"> <p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0.75em 0px;">&#160;</p> <h2 style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px 0px 5px !important; font-weight: normal !important; font-family: Arimo, sans-serif !important; font-size: 20px !important; color: rgb(17, 17, 17) !important; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221) !important; overflow: hidden !important; padding: 5px 0px !important; background: none !important;"><i style="box-sizing: border-box;">"Různorodé plísně a houby, především však typu candida, žijí v těle hostitele. Tento organismus, stejně jako jiní paraziti, pro své přežití potřebuje hostitele. Odpadní produkty kvasinek oslabují imunitní systém a vedou k tomu, že se člověk cítí špatně, a to jak psychicky, tak i fyzicky."</i></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.75em 0px;"><img src="https://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2011/citat.jpg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; background-color: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 4px; margin-bottom: 9px; float: left; margin-right: 10px;" alt="" /></p> </blockquote> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> </font></div> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">Tullio Simoncini říká, že rakovinu způsobuje,rozvoj houby "candida" s tím, že tradiční vysvětlení tohoto onemocnění je zcela mylné. On sám jako odborník v oboru onkologie a metabolických poruch šel proti intelektuální konformitě tradiční medicíny a proti tradičním metodám "léčení". Prostě se rozhodl říci svým pacientům pravdu, a nikoliv jen opakovat zažité fráze naučené během studií medicíny.</p> <p style="box-sizing: border-box;">V podstatě od chvíle, kdy se začal věnovat lékařské praxi, si dnes a denně uvědomoval, jak lidé postižení tímto onemocněním trpí.</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <div style="box-sizing: border-box; background-color: silver;"><font color="white" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <blockquote style="box-sizing: border-box; line-height: 1.3em; margin: 1em 20px; padding-left: 10px; border-left: 2px solid rgb(223, 16, 16); font-style: italic; color: rgb(223, 16, 16);"> <p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0.75em 0px;">&#160;</p> <h2 style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px 0px 5px !important; font-weight: normal !important; font-family: Arimo, sans-serif !important; font-size: 20px !important; color: rgb(17, 17, 17) !important; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221) !important; overflow: hidden !important; padding: 5px 0px !important; background: none !important;"><i style="box-sizing: border-box;">"V dětském onkologickém oddělení, kde jsem pracoval, postupně všechny děti zemřely. Svým způsobem jsem tušil, že jim k tomu dopomohlo velkým dílem i ozařování a chemoterapie".</i></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.75em 0px;"><img src="https://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2011/citat.jpg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; background-color: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 4px; margin-bottom: 9px; float: left; margin-right: 10px;" alt="" /></p> </blockquote> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> </font></div> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">Touha pomáhat pacientům ho vedla k hledání nových způsobů jak tuto nemoc léčit. Proto se Simoncini rozhodl vzdát všeho, co doposud věděl o rakovině, a začal svůj nezávislý výzkum. Postupně zjistil, že všechny nádory se projevují stejně bez ohledu na to, v jakém orgánu nebo tkáni se nádor tvoří. Všechny zhoubné novotvary měly bílou barvu. Simoncini začal přemýšlet, co by to mohlo znamenat. A pak přišel na houbu candida. Dále si položil otázku: "To, co tradiční medicína považuje za nekontrolovatelné dělení buněk, může být nějakým procesem, kterým se organismus vlastně chrání proti rozvoji kandidózy?</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;"><img src="https://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2012/soda-bikarbona-voda.jpg" width="100%" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 4px; margin-bottom: 9px; float: left; margin-right: 10px;" alt="" /></p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">Pokud vyjdeme z výše uvedených předpokladů, dostaneme se k těmto bodům:</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <div style="box-sizing: border-box; background-color: silver;"><font color="white" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <blockquote style="box-sizing: border-box; line-height: 1.3em; margin: 1em 20px; padding-left: 10px; border-left: 2px solid rgb(223, 16, 16); font-style: italic; color: rgb(223, 16, 16);"><strong style="box-sizing: border-box;">a) Houba Candida, která je za normálních okolností kontrolovaná silným imunitním systémem, se počíná množit a v oslabeném těle vytvářet mohutné kolonie.<br style="box-sizing: border-box;" /> b) V tom okamžiku se imunitní systém snaží všemi prostředky zabránit dalšímu šíření tohoto parazita, ale sám nemá dostatek sil.<br style="box-sizing: border-box;" /> c) Imunitní systém spustí proces extrémně rychlého množení buněk a tím se snaží vybudovat ochrannou bariéru proti vetřelci. Tradiční medicína tento stav nazývá rakovinou.</strong></blockquote> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> </font></div> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">Všeobecně se také má zato, že proces šíření metastáz v těle je způsoben roznesením maligních buněk do orgánů a tkání. Ovšem Simoncini (viz obr. vpravo) uvádí, že metastázy jsou způsobeny houbou Candida. Houba může zničit buňky normálně fungujícího imunitního systému. Imunitní systém je klíčem buněčné regenerace. Bohužel každým rokem se počet pacientů s rakovinou zvyšuje. Ve skutečnosti jde o velmi dobře naplánovanou válku proti imunitnímu systému.</p> <p style="box-sizing: border-box;">Imunitní systém se oslabuje nevhodným stravováním, různorodými přidanými potravinářskými látkami, pesticidy a herbicidy, očkováním, elektromagnetickou a mikrovlnou technologií, léky nebo stresem moderního života. Nelze zapomínat také na to, že děti do dvou let věku svého života mnohdy přijmou až 25 různých druhů očkování, ale v této době se právě buduje jejich imunitní sytém.</p> <p style="box-sizing: border-box;">Plán globálního vládnoucího systému je prostý – snížit lidskou populaci prostřednictvím oslabeného imunitního systému člověka. Pokud někde nestačí rozvrácený imunitní systém, tak dílo dokoná chemoterapie nebo radioterapie. Nejúčinnější metody jak zničit buňky v těle. Většina moderních "léků" na rakovinu je postavena na postulátu, že se u pacienta podaří rakovinové buňky zabít dříve než ty zdravé.</p> <p style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Ve skutečnosti se má ovšem situace podstatně jinak.</strong></p> <p style="box-sizing: border-box;">Toxické látky během chemoterapie zabíjejí buňky imunitního systému, ale plíseň candida se šíří dále. Fragmenty imunitního systému nejsou schopny ovládat buňky candidy. Houba se šíří do dalších a dalších orgánů a tkání. Rakovina se šíří tělem. Ti, kteří se zdají být po operaci nebo chemoterapii zachráněni, jsou ve skutečnosti časovanou bombou. Imunitní systém je zničen. Takže recidiva je jen otázkou času.</p> <p style="box-sizing: border-box;">Chemoterapie může být úspěšná v případě ryze infekčních chorob nebo sexuálně přenosných onemocnění. Aby člověk mohl být vyléčen z rakoviny, musí být u něho extrémně posílen imunitní systém, a nikoliv ještě oslabován. Když Simoncini zjistil, že rakovina je v podstatě plísňové onemocnění, začal hledat účinné fungicidní léky. Jenomže se zároveň ukázalo, že antifungální léky nefungují, jak by měly. Candida rychle mutuje a umí se účinným způsobem přizpůsobit danému léčivu.</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <div style="box-sizing: border-box; background-color: silver;"><font color="white" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <blockquote style="box-sizing: border-box; line-height: 1.3em; margin: 1em 20px; padding-left: 10px; border-left: 2px solid rgb(223, 16, 16); font-style: italic; color: rgb(223, 16, 16);"> <p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0.75em 0px;">&#160;</p> <h2 style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px 0px 5px !important; font-weight: normal !important; font-family: Arimo, sans-serif !important; font-size: 20px !important; color: rgb(17, 17, 17) !important; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221) !important; overflow: hidden !important; padding: 5px 0px !important; background: none !important;"><i style="box-sizing: border-box;">Lékař nakonec zjistil, že se plíseň nedokáže adaptovat na přítomnost hydrogenuhličitanu sodného, který je hlavní složkou jedlé sody. Z nějakého důvodu se houba nedokáže přizpůsobit prostředí, které aktivuje jmenovaná látka. Simoncini tak začal svým pacientům vpravovat do těla roztok hydrogenuhličitanu sodného, který byl vstřikován přímo do nádoru prostřednictvím nástroje, který se podobal endoskopu.</i></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.75em 0px;"><img src="https://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2011/citat.jpg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; background-color: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 4px; margin-bottom: 9px; float: left; margin-right: 10px;" alt="" /></p> </blockquote> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> </font></div> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.</p> <p style="box-sizing: border-box;">V roce 1983 dr. Simoncini léčil italskou ženu, která se jmenovala Gennaro Sangemano, které lékaři předpověděli smrt během několika měsíců. Trpěla rakovinou plic. V rukách Simonciniho se však v pozoruhodně krátké době uzdravila. Množství následných testů nepotvrdilo přítomnost rakoviny. Lékař posílen úspěchem začal praktikovat tuto metodu i s ostatními pacienty a opět s velkým úspěchem.</p> <p style="box-sizing: border-box;">Nakonec se rozhodl, že přednese své závěry italskému ministerstvu zdravotnictví v naději, že budou zahájeny oficiální klinické studie. Jaké však bylo Simonciniho překvapení, když italské ministerstvo zdravotnictví nejenže neschválilo požadované klinické testování, ale zároveň ho zažalovalo a připravilo o jeho lékařskou licenci ve smyslu toho, že léčil pacienty neschváleným postupem. A jsme u podstaty věci. Takže my, lidé, se prostě můžeme nechat léčit pouze metodami, které schvaluje globální mocenský systém. V opačném případě se každý lékař, ale v podstatě kdokoliv vystavuje nebezpečí perzekuce ze strany novodobé mocenské inkvizice.</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;"><img src="https://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2012/soda-bikarbona-voda-liek.jpg" width="100%" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 4px; margin-bottom: 9px; float: left; margin-right: 10px;" alt="" /></p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">Masmédia (vlastněná samozřejmě opět jedním a tím samým mocenským systémem) zahájila nevybíravou kampaň zesměšňování, takže v podstatě nebylo dne, aby Simoncini nebyl vláčen v tisku. A vše vyvrcholilo vykonstruovaným případem zabití pacientky, takže tento talentovaný doktor vyfasoval tři roky "na tvrdo". Souběžně vydaly zdravotnické instituce prohlášení, že způsob léčby rakoviny prostřednictvím roztoku hydrogenuhličitanu sodného je "bláznivý" a "nebezpečný". V době, kdy miliony pacientů zemřou bolestivou smrtí "osvědčenou" a "bezpečnou" chemoterapií. Naštěstí se Tullio Simoncini nenechal zastrašit. Poté, co byl propuštěn z vězení, pokračoval ve své práci. Jeho speciální metoda prý slaví velké úspěchy. V některých případech trvá procedura několik měsíců a v jiných případech (například v případě rakoviny prsu) několik týdnů. Simoncini často radí lidem i po telefonu nebo e-mailem. Je velmi vstřícný ke každé žádosti.<br style="box-sizing: border-box;" /> Zde je internetová stránka dr. Tullia Simoncini:&#160;<a href="http://www.curenaturalicancro.com/" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.4s ease-in-out; color: rgb(232, 76, 61); text-decoration-line: none;">http://www.curenaturalicancro.com/</a></p> <p style="box-sizing: border-box;">Stisknutím záložky "contact" je možné lékaře osobně písemně kontaktovat se svou žádostí.</p> <p style="box-sizing: border-box;">Pojďme se však vrátit k našemu tématu. Není to totiž zdaleka všechno.</p> <p style="box-sizing: border-box;">Rakovinové buňky obsahují jedinečný biomarkerový enzym "CYP1B1". Enzymy jsou bílkoviny, které katalyzují chemické reakce. "CYP1B1" mění chemickou strukturu látky zvané "salvestrol", která se nachází v mnoha druzích ovoce a zeleniny. Chemická reakce převede "salvestrol" do komponentu, který rakovinové buňky zabijí bez poškození těch zdravých.</p> <p style="box-sizing: border-box;">"CYP1B1" je tedy enzym, který je produkován pouze v rakovinových buňkách a reaguje se "salvestrolem", který je přítomen v ovoci a zelenině, a tvoří tak látku, která působí pouze na rakovinové buňky".</p> <p style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">Toto je velmi důležité zjištění, které zároveň objasňuje, proč je tak důležité pro osoby postižené rakovinovým onemocněním pít čisté šťávy z ovoce a zeleniny!!</strong>Zároveň je důležité vědět, že "salvestrol" vzniká v rostlinách, které jsou samy napadené plísňovým onemocněním. Salvestrol je v podstatě produktem imunitního systému těchto rostlin.</p> <p style="box-sizing: border-box;">Salvestrol je přírodní ochranná látka, která se nachází v ovoci a zelenině. Je velmi úspěšná v boji proti plísňovým parazitům. Je zjištěno, že čím více je plísňové onemocnění v organismu rozšířeno, tím masivněji salvestrol proti danému parazitu působí. Velmi velké množství této látky obsahují tyto plody těchto rostlin: jahody, borůvky, maliny, hroznové víno, černý rybíz, červený rybíz, ostružiny, brusinky, jablka, broskve, meruňky a dále brokolice, zelí, artyčok, červené a žluté papriky, avokádo, chřest a lilek.</p> <p style="box-sizing: border-box;">Ale přesně toto nadnárodní zemědělské a farmaceutické korporace řízené globálním vládnoucím systémem velmi dobře vědí. A proto neváhají investovat obrovské peníze do následujících aktivit:</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <div style="box-sizing: border-box; background-color: silver;"><font color="white" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <blockquote style="box-sizing: border-box; line-height: 1.3em; margin: 1em 20px; padding-left: 10px; border-left: 2px solid rgb(223, 16, 16); font-style: italic; color: rgb(223, 16, 16);"><strong style="box-sizing: border-box;">a) Vyvíjejí a produkují chemické fungicidy, které zabíjejí plísně a houby, a zabraňují tak vzniku přirozené ochrany (salvestrolu) v rostlinách v reakci na plísňovou infekci. Salvestrol obsahují pouze plody, které nebyly ošetřeny chemickými fungicidy!!! Zapomeňte tedy na nákup ovoce a zeleniny v klasických obchodním řetězcích, kde je ovoce a zelenina pod režimem kontroly.<br style="box-sizing: border-box;" /> b) Prakticky všechny fungicidy blokují produkci "CYP1B1". Proto, pokud budete jíst chemicky zpracované ovoce a zeleninu, tak bez potřebných pozitivních účinků</strong></blockquote> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> </font></div> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">A ještě jedna důležitá informace na závěr:</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <div style="box-sizing: border-box; background-color: silver;"><font color="white" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;" /> <blockquote style="box-sizing: border-box; line-height: 1.3em; margin: 1em 20px; padding-left: 10px; border-left: 2px solid rgb(223, 16, 16); font-style: italic; color: rgb(223, 16, 16);"> <p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0.75em 0px;">&#160;</p> <h2 style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px 0px 5px !important; font-weight: normal !important; font-family: Arimo, sans-serif !important; font-size: 20px !important; color: rgb(17, 17, 17) !important; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221) !important; overflow: hidden !important; padding: 5px 0px !important; background: none !important;"><i style="box-sizing: border-box;">"Houby a parazitické plísně se začínají množit v těle, když se člověk nachází v tzv. dlouhodobém oxidativním stresu. Hlídejte si, prosím, svou acidobazickou rovnováhu v těle!!"</i></h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0.75em 0px;"><img src="https://www.cez-okno.net/files/clanok-subory-2011/citat.jpg" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; background-color: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(224, 224, 224); padding: 4px; margin-bottom: 9px; float: left; margin-right: 10px;" alt="" /></p> </blockquote> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> </font></div> <p style="box-sizing: border-box;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box;">David Icke</p> <p style="box-sizing: border-box;"><a href="http://www.davidicke.com/articles/medicalhealth-mainmenu-37/29121" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.4s ease-in-out; color: rgb(232, 76, 61); text-decoration-line: none;">http://www.davidicke.com/articles/medicalhealth-mainmenu-37/29121</a></p> <p style="box-sizing: border-box;">Preklad: Orgonet</p> <p style="box-sizing: border-box;">Zdroj:&#160;<a href="http://orgo-net.blogspot.sk/" style="box-sizing: border-box; transition: all 0.4s ease-in-out; color: rgb(232, 76, 61); text-decoration-line: none;">http://orgo-net.blogspot.sk/</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> Masáže v Přelouči Mon, 27 Aug 2018 10:57:52 GMT Fyzici prozkoumali Cheopsovu pyramidu http://www.harmonycare.cz/aktuality/fyzici-prozkoumali-cheopsovu-pyramidu/ <div itemprop="description" class="b-article__lead" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 26px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34);"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Fyzici z Německa a Ruska zkoumali vlastnosti Cheopsovy pyramidy a dospěli k závěru, že by mohla ve vnitřních komorách hromadit elektromagnetickou energii a soustřeďovat ji do prostoru pod sebou. S výsledky výzkumu přišel deník Journal od Applied Physics.</p> </div> <div itemprop="articleBody" class="b-article__text" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">„Vzhledem k velkému zájmu o pyramidy jsme se rozhodli blíže prozkoumat Cheopsovu pyramidu jako element, který rezonančně rozptyluje rádiové vlny. Získali jsme řadu zajímavých a důležitých výsledků, které mohou být uplatněny v praxi,"&#160;<a rel="nofollow" href="https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5026556" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">uvedl&#160;</a>Andrej Jevljuchin, koordinátor provedeného výzkumu z petrohradské Univerzity ITMO.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <div class="b-inject m-inject-min" style="margin: 5px 0px 20px 40px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); float: right; width: 331px;"> <div class="b-inject__media" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="https://cdncz2.img.sputniknews.com/images/658/42/6584229.jpg" alt="Cheopsova pyramida" title="Cheopsova pyramida" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; outline-style: none; width: auto; display: block; max-width: 100%; height: auto !important;" /></div> <div class="b-inject__copy" style="margin: 0px 0px -30px; padding: 9px 20px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3; font-family: inherit; font-size: 10px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 255, 255); text-transform: uppercase; text-align: right; background-color: rgb(247, 150, 29);"><a href="https://www.flickr.com/photos/garyku/3379465906/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">© FOTO: GARY KU</a></div> <div class="b-inject__content" style="margin: 0px; padding: 30px 20px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 18px; font-family: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 150, 29);"><a href="https://cz.sputniknews.com/svet/201801126584302-Cheopsova-pyramida-faraon-zahrobi/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">V Cheopsově pyramidě objevili portál pro vyslání faraónů do záhrobí</a></div> </div> Jak uvádí Jevljuchin veřejnost Cheopsově pyramidě často přisuzuje různé magické schopnosti, včetně schopnosti koncentrovat vesmírnou energii, a mnohé další nevědecké jevy. Na druhou stranu, skutečné fyzické vlastnosti pyramidy začali vědci zkoumat teprve před několika lety, když byly v pyramidách pomocí skenerů vyhledávány nové tajné komory. <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Vědci připustili, že pyramida by&#160;se mohla chovat jako rezonátor, který zaostřuje a zesiluje kmitání, jehož vlnová délka je úměrná rozměrům samotného divu světa. V tomto případě hovoříme o rádiových vlnách v rozmezí od 200 do 600 metrů. Přibližně ve stejném rozsahu pracuje mnoho amatérských rádiových stanic a sítí.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <div class="b-inject m-inject-min" style="margin: 5px 0px 20px 40px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); float: right; width: 331px;"> <div class="b-inject__media" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="https://cdncz1.img.sputniknews.com/images/775/36/7753658.jpg" alt="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; outline-style: none; width: auto; display: block; max-width: 100%; height: auto !important;" /></div> <div class="b-inject__copy" style="margin: 0px 0px -30px; padding: 9px 20px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3; font-family: inherit; font-size: 10px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 255, 255); text-transform: uppercase; text-align: right; background-color: rgb(247, 150, 29);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">© REUTERS / THE MINISTRY OF ANTIQUITIES</span></div> <div class="b-inject__content" style="margin: 0px; padding: 30px 20px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 18px; font-family: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 150, 29);"><a href="https://cz.sputniknews.com/svet/201807217757327-lahudka-sarkofag-egypt-dzus/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">To je ale lahůdka! Více než 4 000 lidí chce vypít kostrový džus z egyptského sarkofágu</a></div> </div> Odborníci vzali v potaz všechny známé prázdnoty uvnitř pyramidy a také vlastnosti jejího základního stavebního materiálu&#160;— vápence. Byl vytvořen počítačový model pyramidy, na který fyzici vypustili řadu rádiových vln a sledovali, jak budou tyto vlny působit na celou strukturu i jednotlivé části. <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Ukázalo se, že Cheopsova pyramida bude skutečně s amatérskými rádiovými vlnami komunikovat. Jejich energii přitom bude hromadit v hrobce faraona a přesměrovávat ji k bodu, v němž leží základy tohoto divu světa. Jde o místo, na němž se nachází třetí komora pyramidy.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Podle autorů článku by&#160;se Cheopsova pyramida spolu se svými „přáteli" mohla mnohem více vzájemně ovlivňovat při jiném typu vln, ale je nutné toto tvrzení ještě prověřit. Kromě toho by&#160;tajemství její struktury mohlo být využito k vytvoření nanočástic, které soustřeďují světlo, nikoliv rádiové vlny. To by&#160;mohlo pomoci při vytváření světelných počítačů a jiných zařízení budoucnosti.</p> <address>zdroj:https://cz.sputniknews.com/svet/201807317808962-egypt-pyramida-vlny-veda-fyzika/</address> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> </div> Masáže v Přelouči Sun, 05 Aug 2018 22:15:27 GMT