Masáže v Přelouči - Aktuality Aktuality na webových stránkách Masáže v Přelouči. http://www.harmonycare.cz cs Fyzici prozkoumali Cheopsovu pyramidu http://www.harmonycare.cz/aktuality/fyzici-prozkoumali-cheopsovu-pyramidu/ <div itemprop="description" class="b-article__lead" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 26px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 18px; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34);"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Fyzici z Německa a Ruska zkoumali vlastnosti Cheopsovy pyramidy a dospěli k závěru, že by mohla ve vnitřních komorách hromadit elektromagnetickou energii a soustřeďovat ji do prostoru pod sebou. S výsledky výzkumu přišel deník Journal od Applied Physics.</p> </div> <div itemprop="articleBody" class="b-article__text" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">„Vzhledem k velkému zájmu o pyramidy jsme se rozhodli blíže prozkoumat Cheopsovu pyramidu jako element, který rezonančně rozptyluje rádiové vlny. Získali jsme řadu zajímavých a důležitých výsledků, které mohou být uplatněny v praxi,"&#160;<a rel="nofollow" href="https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5026556" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">uvedl&#160;</a>Andrej Jevljuchin, koordinátor provedeného výzkumu z petrohradské Univerzity ITMO.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <div class="b-inject m-inject-min" style="margin: 5px 0px 20px 40px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); float: right; width: 331px;"> <div class="b-inject__media" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="https://cdncz2.img.sputniknews.com/images/658/42/6584229.jpg" alt="Cheopsova pyramida" title="Cheopsova pyramida" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; outline-style: none; width: auto; display: block; max-width: 100%; height: auto !important;" /></div> <div class="b-inject__copy" style="margin: 0px 0px -30px; padding: 9px 20px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3; font-family: inherit; font-size: 10px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 255, 255); text-transform: uppercase; text-align: right; background-color: rgb(247, 150, 29);"><a href="https://www.flickr.com/photos/garyku/3379465906/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">© FOTO: GARY KU</a></div> <div class="b-inject__content" style="margin: 0px; padding: 30px 20px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 18px; font-family: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 150, 29);"><a href="https://cz.sputniknews.com/svet/201801126584302-Cheopsova-pyramida-faraon-zahrobi/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">V Cheopsově pyramidě objevili portál pro vyslání faraónů do záhrobí</a></div> </div> Jak uvádí Jevljuchin veřejnost Cheopsově pyramidě často přisuzuje různé magické schopnosti, včetně schopnosti koncentrovat vesmírnou energii, a mnohé další nevědecké jevy. Na druhou stranu, skutečné fyzické vlastnosti pyramidy začali vědci zkoumat teprve před několika lety, když byly v pyramidách pomocí skenerů vyhledávány nové tajné komory. <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Vědci připustili, že pyramida by&#160;se mohla chovat jako rezonátor, který zaostřuje a zesiluje kmitání, jehož vlnová délka je úměrná rozměrům samotného divu světa. V tomto případě hovoříme o rádiových vlnách v rozmezí od 200 do 600 metrů. Přibližně ve stejném rozsahu pracuje mnoho amatérských rádiových stanic a sítí.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <div class="b-inject m-inject-min" style="margin: 5px 0px 20px 40px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); float: right; width: 331px;"> <div class="b-inject__media" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><img src="https://cdncz1.img.sputniknews.com/images/775/36/7753658.jpg" alt="" title="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: middle; outline-style: none; width: auto; display: block; max-width: 100%; height: auto !important;" /></div> <div class="b-inject__copy" style="margin: 0px 0px -30px; padding: 9px 20px 8px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 1.3; font-family: inherit; font-size: 10px; vertical-align: baseline; color: rgb(255, 255, 255); text-transform: uppercase; text-align: right; background-color: rgb(247, 150, 29);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">© REUTERS / THE MINISTRY OF ANTIQUITIES</span></div> <div class="b-inject__content" style="margin: 0px; padding: 30px 20px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 18px; font-family: inherit; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(247, 150, 29);"><a href="https://cz.sputniknews.com/svet/201807217757327-lahudka-sarkofag-egypt-dzus/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(247, 150, 29);">To je ale lahůdka! Více než 4 000 lidí chce vypít kostrový džus z egyptského sarkofágu</a></div> </div> Odborníci vzali v potaz všechny známé prázdnoty uvnitř pyramidy a také vlastnosti jejího základního stavebního materiálu&#160;— vápence. Byl vytvořen počítačový model pyramidy, na který fyzici vypustili řadu rádiových vln a sledovali, jak budou tyto vlny působit na celou strukturu i jednotlivé části. <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Ukázalo se, že Cheopsova pyramida bude skutečně s amatérskými rádiovými vlnami komunikovat. Jejich energii přitom bude hromadit v hrobce faraona a přesměrovávat ji k bodu, v němž leží základy tohoto divu světa. Jde o místo, na němž se nachází třetí komora pyramidy.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Podle autorů článku by&#160;se Cheopsova pyramida spolu se svými „přáteli" mohla mnohem více vzájemně ovlivňovat při jiném typu vln, ale je nutné toto tvrzení ještě prověřit. Kromě toho by&#160;tajemství její struktury mohlo být využito k vytvoření nanočástic, které soustřeďují světlo, nikoliv rádiové vlny. To by&#160;mohlo pomoci při vytváření světelných počítačů a jiných zařízení budoucnosti.</p> <address>zdroj:https://cz.sputniknews.com/svet/201807317808962-egypt-pyramida-vlny-veda-fyzika/</address> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> </div> Masáže v Přelouči Sun, 05 Aug 2018 22:15:27 GMT Černý sarkofág v Ebyptě http://www.harmonycare.cz/aktuality/cerny-sarkofag-v-ebypte/ <p>&#160;<span class="header-title" style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold; box-sizing: border-box;">V Egyptě našli záhadný černý sarkofág</span><span class="spaced svg-icon" style="font-family: Montserrat, sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><span class="spaced svg-icon" style="font-family: Montserrat, sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><span class="spaced svg-icon" style="font-family: Montserrat, sans-serif; font-weight: bold; color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><br /> <img src="https://ac24.cz/image/journal/article?img_id=954852&amp;t=1531322271232" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Archeologové při vykopávkách v Alexandrii na severním pobřeží Egypta našli černý žulový sarkofág. Odborníci zatím nevědí, čí ostatky se v něm mohou nacházet. Oznámil to portál Science Alert.<span style="text-align: center;">&#160;</span></div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <div id="proads_space_in_text_video_ad" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;"><a href="https://cz.sputniknews.com/svet/201807117698586-Archeologove-Egypt-sarkofag/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Podle slov vědců</a>&#160;je tento nález jedním z největších dosud nalezených egyptských sarkofágů. Je 185 centimetrů vysoký, 165 centimetrů široký a 265 centimetrů dlouhý.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><img src="https://www.sciencealert.com/images/2018-07/egypt-sarco-2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" alt="" /></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Podle odhadů byl zapečetěn před asi dvěma tisíci lety v době vlády Ptolemaiovců (IV. až I. století před n. l.), a od té doby nebyl nikdy otevřen, o čemž svědčí nepoškozená vrstva omítky pod víkem. Nepoškozené a nevyloupené egyptské hrobky nenacházejí vědci často.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">V této hrobce našli archeologové také velkou hlavu z alabastru zobrazující pravděpodobně toho, kdo byl v sarkofágu pochován, to bude ale ještě třeba potvrdit. Vědci se domnívají, že v sarkofágu jsou tělesné pozůstatky člověka, který měl vysoké společenské postavení.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Zdroj:&#160;<a href="https://www.sciencealert.com/huge-mystery-sarcophagus-unearthed-in-egypt-alexandria" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">sciencealert.com</a></em></p> </div> </div> Masáže v Přelouči Wed, 11 Jul 2018 18:21:15 GMT Nevyčerpatelná energie ? http://www.harmonycare.cz/aktuality/nevycerpatelna-energie--/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-size: 1.875em; font-weight: bold;">Využívali staří Egypťané pyramid k výrobě nevyčerpatelné energie?</span></p> <div class="ac24-portlet-badge-sm" style="box-sizing: border-box; color: rgb(177, 175, 175); line-height: 1.385; margin-top: 6.51563px; margin-bottom: 15px; font-size: 0.875em;"> <div class="row" style="box-sizing: border-box; margin-left: -15px; margin-right: -15px;">&#160;</div> </div> <p><img src="https://www.ac24.cz/images/obrazky/puvpyramfe.jpg" alt="thumbnail" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;">Pyramidy a energie, kterou tyto generovaly, jsou asi těmi nejstaršími a nejuniverzálnějšími stroji na volnou energii. Proti teorii, že pyramidy byly hrobkami faraonů (k čemuž se musí říci, že v těch největších nikdy žádnou mumii nenašli), je tu spousta výzkumů a vědců, kteří tyto mohutné pyramidální konstrukce dávných věků vidí jako ohromné stroje schopné vyrábět ohromná množství energie, která se bezdrátově přenášela a byla naprosto čistá a nevyčerpatelná.<span style="text-align: center;">&#160;</span></div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <div id="proads_space_in_text_video_ad" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Inženýr Christophe Dunn ve své knize „Elektrárna Giza: Technologie dávného Egypta“ (1988) popisuje velkou pyramidu jako ohromný elektrický generátor. Velká pyramida mohla být vstupním ladícím oscilátorem naladěným na energetické vibrace země a také elektrárnou. Dunn sám to vysvětluje: „Ukázalo se, že tzv. Komora králů je přesná montážní sestava z žuly, která je konkrétně vyladěná tak, že vytváří rezonanční dutinu, jež je v harmonické rezonanci s frekvencí Země, jako by to byl hudební nástroj. Tento „nástroj“ absorbuje mechanickou energii z Pyramidy a z Velké galerie, které harmonicky rezonují.“</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Na videu je podrobněji rozvedeno mnoho detailů. Např. naprosto přesně bez volných spár lícované obložení pyramidy bylo z desek vápence neobsahujícího žádné látky, které by narušovaly perfektní elektrickou izolaci povrchu. Vnitřek pyramidy ale byl z vápence s velkým obsahem elektricky vodivých kovů. Všechny komory a struktury vedoucí k patě byly z elektricky vodivé žuly. Špička pyramidy, která mezi tím už zmizela, byla asi kovová. Jak naše elektrická zařízení rafinovaně kombinující vodivé a nevodivé materiály.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Pod pyramidou jsou vodní akvifery čili zvodně napojené na Nil. Ty jsou schopny průtokem vody vyvolanými elektrostatickými poli generovat elektřinu. K těm vedly vodivé žulové paty do komor. To vše je v rezonanci jako obrovský oscilátor s iontovými toky atmosférické elektřiny nad tím. Generuje to tedy značné množství elektrické energie vytahované z kombinace působení těch zvodní a toků atmosférické elektřiny.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Velice podobné zařízení na těžbu elektrické energie z procesů prostředí postavil počátkem 20. století i Tesla – na videu je. Ten také postavil nad zvodeň věžovitou konstrukci fungující jako oscilátor, co přesně sladí vibrace atmosférických elektrických polí s těmi vzniklými vodou ze zvodně a měl z toho „elektrárnu“ napájející jeho divná komunikační zařízení.</p> <div style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin: 0px auto; width: 468px;">&#160;</div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">V sarkofágu v pyramidě prý neměla být žádná mumie ale daleko spíše archa úmluvy k telekomunikačním účelům, kterou Židé od Egypťanů okoukali. Uvnitř pyramidy je spousta výzdoby a vůbec, ale nejsou tam stopy svícení ohněm. Dochovala se i vyobrazení lidí se svítidly, která jsou bez plamene. Takže si myslí, že to asi byla elektrická svítidla využívající indukci přímo v nich v důsledku elektromagnetických vibrací pyramidy bez nutnosti napojení kabelem. Také řada pozlacených předmětů té doby evidentně musela být vyrobena galvanickým pokovením, takže další možné využití elektřiny. Autoři videa spekulují, že i jiné starobylé civilizace stavící pyramidální konstrukce jich mohly využívat k podobným účelům, což prý naznačují různá vyobrazení.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><iframe allow="autoplay" allowfullscreen="" frameborder="0" height="270" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x6ev6us?autoPlay=1" width="480" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"></iframe></p> </div> </div> <div id="ac24-ad-after-article" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterarticle_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterarticle" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <div id="taboola-below-article-thumbnails" class=" trc_related_container trc_spotlight_widget tbl-feed-container tbl-feed-full-width" data-feed-container-num="1" data-feed-main-container-id="taboola-below-article-thumbnails" data-parent-placement-name="Below Article Thumbnails" tbl-data-mutation-observer="true" style="box-sizing: border-box; clear: both; position: relative; margin-top: 20px; text-size-adjust: 100%;"> <address>zdroj:https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/12191-egyptane-pyramidy-vyroba-nevycerpatelna-energie</address> </div> </div> </div> </div> </section></div> </div> Masáže v Přelouči Sun, 08 Jul 2018 18:26:32 GMT Replika Velké pyramidy http://www.harmonycare.cz/aktuality/replika-velke-pyramidy/ <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <div> <p><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 30px; font-weight: 600;">Muž postavil repliku Velké pyramidy a uvnitř se začali dít velice zvláštní věci</span></p> <p>&#160;</p> <p><img src="https://www.ac24.cz/images/obrazky/renfpr.jpg" alt="thumbnail" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 652.656px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Když Jim Onan náhodou narazil na univerzitní studii o potenciálu staroegyptských pyramid posílit energetické síly, byl tím tak uchvácen, že podrobil tvrzení této studie testům. Když se pustil do svých amatérských experimentů, tak si ani nedovedl představit tu příšernou, leč úžasnou cestu, kterou měl zažít.<span style="text-align: center;">&#160;</span></div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Aby Onan tuto teorii otestoval, tak nejdříve postavil četné malé pyramidy a umístil je na strategická místa svého domu. Návštěvníci a členové rodiny okamžitě začali zažívat podivné pocity, kdy položili ruce nad ty tehdy ještě malé konstrukce a říkali, že ty pyramidy by nejspíš nějakou energii vyzařovat mohly.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">To rozdráždilo Onanovu zvědavost a tak se rozhodl, že bude se svými pokusy ambicióznější. Na svém zadním dvorku postavil ohromnou pyramidu třináct stop (4 m) vysokou a pozval svého syna – botanika – aby tam pěstoval nějaké rostliny. Ohromující bylo zjištění, že ty rostliny uvnitř pyramid rostou v průměru třikrát větší než ty pěstované mimo tyto konstrukce.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Onan byl ohromen silou těchto konstrukcí, kterou zjevně rozpoutávaly, a rozhodl se k odvážnému kroku, přestavět svůj rodinný dům do tvaru pyramidy. Ten dům byl postaven od základů a jeho konstrukce perfektně zrcadlila konstrukci Velké pyramidy v Gize, jen v měřítku jedné devítiny rozměrů originálu.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Zatímco stavba probíhala, nastala jiná mimořádná věc. Uprostřed podlahy uvnitř domu začaly pronikat bubliny neustále proudící pramenité vody. To bylo obzvláště překvapivé, protože stavebníci neměli žádné předchozí náznaky, že by k něčemu takovému mohlo dojít, což Onana vedlo k přesvědčení, že to byla samotná konstrukce pyramidy, co způsobilo tu kondenzaci vody.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Ještě bizarnější bylo, když se jeden ze stavebních dělníků na staveništi rozhodl nabrat si trochu té záhadně se objevivší pramenité vody a napít se jí. Tvrdil, že kdykoliv se té vody napil, tak zjistil, že mu výrazně klesl tlak. Onan si pomyslel, že to stojí za přezkoumání a pozval další lidi, ať se z toho pramene také napijí. K jeho úžasu se vraceli s tvrzením, že jim to vyléčilo spousty různých potíží.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Ač mnozí ta tvrzení zavrhují, že to není nic než placebo efekt, tak jsou Onanovy zkušenosti s pyramidálními konstrukcemi určitě zajímavé. Ač se moderní lidé ještě budou muset dopídit k plnému významu pyramid stavěných pradávnými Egypťany, tak možná Onanovy náhodné experimenty už světu dávají předběžný náhled na to, jaké neuvěřitelné objevy v budoucnu Egyptologové ještě udělají.</p> <div style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: relative; height: 0px; padding-bottom: 366.984px;"><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7VvZVmO39uo?ecver=2" width="640" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: absolute; width: 652.656px; height: 366.984px; left: 0px;"></iframe><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-size: 30px; font-weight: 600;">Muž postavil repliku Velké pyramidy a uvnitř s</span></div> </div> </div> </div> <address>&#160;zdroj:&#160;https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/12099-muz-postavil-replika-velka-pyramida-energie</address> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> Masáže v Přelouči Mon, 02 Jul 2018 20:15:26 GMT Je svět jen iluze? http://www.harmonycare.cz/aktuality/je-svet-jen-iluze-/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;">Vědci přiházejí s neuvěřitelnou zprávou: zřejmě máme důkaz, že náš svět je pouhá iluze</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); font-family: Montserrat, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><br /> </span><img src="http://cdn.images.express.co.uk/img/dynamic/151/590x/universe-hologram-737465.jpg" alt="thumbnail" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 750px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Vědci přišli s bizarní teorii o vesmíru. Napadlo vám už někdy, že by hvězdná obloha mohla být jen fikcí? Odborníci zkoumající Velký třesk říkají, že ve skutečnosti byl jen jakýmsi „předobrazem“ vesmíru. Ale co je potom realita? Vznik vesmíru je pro astrofyziků stále velkou záhadou. Podle nejnovější hypotézy vědců ze Southamptonské univerzity by vesmír mohl být rozsáhlým a složitým hologramem, což by znamenalo, že žijeme v 3D iluzi.</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <div id="sas_62636" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <div id="proads_space_in_text_video_ad" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Ve spolupráci s vědci z Itálie a Kanady angličtí výzkumníci tvrdí, že disponují důkazy o holografickém vesmíru. Tato myšlenka podle nich vznikla již v roce 1990.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"><img border="0" height="300" src="https://3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/csz/news/800/2017/4-studyreveals.jpg" width="600" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;" alt="" /></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">K hypotéze vědců přivedly nesrovnalosti vesmírného mikrovlnného pozadí. Astrofyzici se domnívají, že to, co my považujeme za náš 3D svět, může být jen iluze.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Podle profesora matematických věd Kostase Skenderisa to může být podobné jako sledování 3D filmu v kině. Zatímco vnímáme veličinu jako hloubka jako reálnou, ve skutečnosti sledujeme jen plochý obraz.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Skender je přesvědčen, že takové nazírání na vesmír představuje obrovský pokrok a nový pohled na strukturu a stvoření vesmíru.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">„Einsteinova teorie relativity vysvětluje téměř celý vesmír velmi dobře, ale začíná se hroutit při zkoumání jeho původu a mechanismů na kvantové úrovni,“ přizvukuje Skender a dodal, že vědci se aktuálně snaží sladit kvantovou teorii a Einsteinovu teorii gravitace. Svou teorii vědci prezentovali v odborném magazínu Physical review dopisy.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Zdroj:&#160;<a href="https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.118.041301" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">journals.aps.org</a></em></p> </div> </div> Masáže v Přelouči Fri, 22 Jun 2018 15:15:23 GMT Na Antarktidě obří anténa http://www.harmonycare.cz/aktuality/na-antarktide-obri-antena/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;">Na Antarktidě objevili obří „anténu“. Takto dokonalý symetrický tvar nemohl vytvořit vítr, uvedl výzkumník</span><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><br /> </span><img src="https://www.ac24.cz/images/obrazky/antakrwice.jpg" alt="thumbnail" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 750px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Virtuální výzkumníci v poslední době nachází hodně různých objektů, které se objevují v důsledku tání ledu na povrchu Země. Již byla nalezena jakási cesta s mostem, pyramida a ještě několik objektů, které byly očividně vytvořeny člověkem. Nedávno si jeden z virtuálních výzkumníků všiml nového objektu. Tento objekt se skládá z několika vyvýšených míst a příčné čáry. Výzkumník nahrál svůj objev na video a opublikoval na internetu.</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <div id="sas_62636" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Předpokládá, že se pod sněhem nachází obrovská anténa, která má rozměry čtyř fotbalových polí.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Mnozí uživatelé, kteří video shlédli, zapochybovali o důvěryhodnosti tohoto předpokladu a domnívají se, že jde pouze o sněhové závěje.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: justify;">Každopádně výzkumník tuto možnost vyloučil, protože vítr by podle něj nemohl udělat takový dokonale symetrický tvar.</p> <div style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: relative; height: 0px; padding-bottom: 421.563px;"><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0JZpd7mqITY?ecver=2" width="640" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px; position: absolute; width: 750px; height: 421.563px; left: 0px;"></iframe></div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;"><em style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"><span style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">Zdroj:&#160;<a href="https://cz.sputniknews.com/svet/201804097124417-antarktida-obri-antena/" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">snews.com</a></span></em></p> </div> </div> Masáže v Přelouči Wed, 20 Jun 2018 22:14:27 GMT Techniky v Egyptě http://www.harmonycare.cz/aktuality/techniky-v-egypte/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-size: 1.875em; font-weight: bold;">Pokročilé techniky řezání ve starověkém Egyptě? Zřejmě nám někdo lže...</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;&#160;</span><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><br /> </span><img src="https://www.ac24.cz/images/obrazky/egyptre.jpg" alt="thumbnail" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 750px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;">Pokročilé techniky řezání používané v Egyptě. Jen se podívejte na ty ohromující techniky řezání z pradávné doby. Co se dělo s těmito čedičovými bloky, odhalenými pod pískem v Egyptě? Lepší je se začít ptát, odkud pochází? Jsou to zjevně strojně řezané kamenné desky. Níže se sami přesvědčte...</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <div id="sas_62636" style="box-sizing: border-box;">&#160;</div> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; line-height: 1.75; max-width: 100%;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%; text-align: center;"><iframe allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/F9ho8PZNWIE" width="600" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"></iframe></p> </div> </div> <div id="ac24-ad-after-article" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterarticle_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterarticle" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 468px; margin: 0px auto;">&#160;</div> <div id="taboola-below-article-thumbnails" class=" trc_related_container trc_spotlight_widget tbl-feed-container tbl-feed-full-width" data-feed-container-num="1" data-feed-main-container-id="taboola-below-article-thumbnails" data-parent-placement-name="Below Article Thumbnails" tbl-data-mutation-observer="true" style="box-sizing: border-box; clear: both; position: relative; margin-top: 20px; text-size-adjust: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <address><small>zdroj:https://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/12252-pokrocile-techniky-egypt-rezani</small></address> </div> </div> </div> </div> </section></div> </div> Masáže v Přelouči Tue, 19 Jun 2018 15:08:03 GMT Mozek je holografický přístroj? http://www.harmonycare.cz/aktuality/mozek-je-holograficky-pristroj-/ <p>&#160;</p> <h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 20px; vertical-align: baseline; font-weight: normal; line-height: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Oswald, sans-serif;">Je nás mozek holografický přístroj?</h1> <div>&#160;</div> <div>&#160;</div> <div><a href="https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-n%C3%A1%C5%A1-mozek-holografick%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstroj-kter%C3%BD-existuje-v-holografick%C3%A9m-univerzu-obr.1-1024x617.jpg" title="Je nás mozek holografický přístroj?" rel="attachment" data-rel="lightbox-gallery-rfHc" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(175, 9, 9); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><img width="300" height="181" src="https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-n%C3%A1%C5%A1-mozek-holografick%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstroj-kter%C3%BD-existuje-v-holografick%C3%A9m-univerzu-obr.1.jpg" class="alignright featured_image wp-post-image" alt="" srcset="https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.1.jpg 1024w, https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.1-300x181.jpg 300w, https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.1-768x463.jpg 768w, https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.1-600x362.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px 10px; padding: 6px; border: 1px solid rgb(189, 189, 189); vertical-align: middle; float: right; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;" /></a> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Jedním z&#160;předních vědců, kteří dokázali, že náš mozek vnímá holografický vesmír, byl neurolog a profesor psychologie a psychiatrie Karl H. Pribram (1919 – 2015). Mimo jiné byl také činný na Georgetownské, Stanfordově a Yaleově univerzitách a po celý svůj profesní život se věnoval výzkumu kognitivních (poznávacích) funkcí lidského mozku a neurologickým funkcím paměti, emocí, motivace a vědomí. Profesor se snažil zjistit, jak se v&#160;mozku ukládají vzpomínky a do kterých oblastí.</p> <h2 style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 7px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; line-height: 1; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Jak funguje náš mozek</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">V&#160;průběhu své práce došel k&#160;závěru, že náš mozek je holografické podstaty&#160;</strong>(<a href="http://www.karlpribram.com/wp-content/uploads/pdf/theory/T-167.pdf" data-wpel-link="external" target="_new" rel="nofollow external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(175, 9, 9);">Ukázka jeho práce</a>). Vzpomínky nejsou ukládány do konkrétní oblasti mozku, ale jsou zjevně rozmísťovány do všech jeho „koutů“. Mozek sám je zřejmě spíše přijímač a není schopen tak komplexní funkce provádět samostatně. Šokující skutečnosti přinesly studie, které dokazovaly, že existují lidé, kteří vedou naprosto normální život, ačkoliv nemají žádný mozek, nebo jen velmi malých rozměrů. Něco takového je ale vlastně nevysvětlitelné.</p> <h2 style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 7px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; line-height: 1; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Studie „malého“ mozku</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ve studii, uveřejněné v&#160;lékařském časopisu The Lancet v&#160;roce 2007 (<a href="https://www.sciencealert.com/a-man-who-lives-without-90-of-his-brain-is-challenging-our-understanding-of-consciousness" data-wpel-link="external" target="_new" rel="nofollow external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(175, 9, 9);">Lancet-Studie</a>),&#160;je popsán případ Francouze, který si stěžoval na slabost levé nohy a následně podstoupil vyšetření v&#160;nemocnici. Při testech bylo zjištěno, že v&#160;důsledku onemocnění v&#160;kojeneckém věku, se u 44letého Francouze nikdy nevyvinul normální mozek a zůstal velmi malých rozměrů, zakrněl. Muž přesto vedl úplně normální život, byl ženatý a měl dvě děti.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-n%C3%A1%C5%A1-mozek-holografick%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstroj-kter%C3%BD-existuje-v-holografick%C3%A9m-univerzu-obr.2.jpg" data-rel="lightbox-gallery-z91W" title="Je náš mozek holografický přístroj, který existuje v holografickém univerzu" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(175, 9, 9);"><img class="aligncenter size-medium wp-image-20569" src="https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-n%C3%A1%C5%A1-mozek-holografick%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstroj-kter%C3%BD-existuje-v-holografick%C3%A9m-univerzu-obr.2-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" srcset="https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.2-300x234.jpg 300w, https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.2-600x468.jpg 600w, https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.2.jpg 750w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block;" /></a>Při neuropsychologických vyšetřeních se ukázalo, že jeho inteligenční kvocient je 75 a jeho verbální IQ bylo dokonce 84 bodů. Lékaři byli z&#160;výsledků velmi překvapeni, protože podle snímků bylo naprosto zřejmé, že lebka je z&#160;podstatné části vyplněna tekutinou!&#160;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">Tento muž žil pouze s&#160;10% normálního lidského mozku.</strong>&#160;Přesto se jeho vědomí vyvíjelo naprosto normálně, mozek plnil všechny potřebné funkce a dokázal se přizpůsobovat. Což znamená, že náš mozek je velmi přizpůsobivý a dokáže taková poškození, vzniklá v&#160;raném dětství, sám vyrovnávat. Různé části mozku mohou přebírat funkce a úkoly jiných jeho oblastí!</p> <h2 style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 7px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; line-height: 1; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Studie nedovyvinutého mozku</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Podobný případ byl zdokumentován neurologem Dr. Johnem Lorberem (1915 – 1996) na univerzitě v&#160;Sheffieldu. V&#160;70. letech minulého století měl jednoho studenta s&#160;neobvyklým tvarem hlavy, byla větší, než je normální. Místo mozku, jak jej známe, měl pouze vrstvu silnou 1 milimetr (!) a zbytek lebky byl vyplněn mozkomíšním mokem! V&#160;případě vodnatelnosti hlavy nemá mozek místo, aby se mohl vyvíjet, a u mnoha dětí to vede k&#160;úmrtí během prvních měsíců života, nebo k&#160;vážným postižením. Nikoliv však u tohoto studenta!</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Byl naprosto normální a zdravý, měl dokonce IQ 126 a absolvoval studium bez jakýchkoliv problémů.&#160;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">Dr. Lorber pokračoval ve shromažďování údajů o podobných případech a zjistil, že stejný problém mají stovky lidí, ale žijí úplně normálně, ačkoliv anatomicky jejich mozek neodpovídá normálu!</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Tyto skutečnosti dovedly Dr. Lorbera k&#160;otázce, zda k&#160;životu skutečně potřebujeme mozek, anebo k&#160;zajištění všech běžných a potřebných funkcí stačí pouze jeho malá část. Lékaři tyto případy nedokážou vysvětlit a tvrdí, že za normálních podmínek je to nemožné.&#160;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">To samé se týká i mnohých lidí, kterým byla část mozku chirurgicky odstraněna – nevykazují většinou žádnou ztrátu paměti, a to nezávisle na tom, která oblast byla odoperována</strong>. Vzpomínky nemohou být smazány, protože jsou zřejmě přítomny současně ve všech částech mozku. Jak by mohlo být tedy všechno vysvětleno?</p> <h2 style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 7px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; line-height: 1; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Holografický koncept</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Profesor Pribram byl přesvědčen, že kromě holografické koncepce žádné jiné vysvětlení neexistuje. I v&#160;hologramu jsou všechny informace uloženy v&#160;každé jeho části. Veškeré jeho součásti, jakkoliv malé, obsahují celou komplexní podobu originálu.&#160;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">A proto se musí naše mozky a vzpomínky chovat a pracovat holograficky</strong>. Naše vzpomínky nejsou uloženy v&#160;určitých místech, ale soustavně proudí jako impulzy celým mozkem – podobně jako laser, který v&#160;určitých místech filmu ukazuje holografický obraz. Pokud jsou tedy vzpomínky obsaženy v&#160;celém mozku, pak se logicky musí jednat o hologram!</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-n%C3%A1%C5%A1-mozek-holografick%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstroj-kter%C3%BD-existuje-v-holografick%C3%A9m-univerzu-obr.3.jpg" data-rel="lightbox-gallery-z91W" title="Je náš mozek holografický přístroj, který existuje v holografickém univerzu" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(175, 9, 9);"><img class="aligncenter size-medium wp-image-20570" src="https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-n%C3%A1%C5%A1-mozek-holografick%C3%BD-p%C5%99%C3%ADstroj-kter%C3%BD-existuje-v-holografick%C3%A9m-univerzu-obr.3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.3-300x225.jpg 300w, https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.3-768x576.jpg 768w, https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.3-600x450.jpg 600w, https://www.suenee.cz/wp-content/uploads/2018/06/Je-náš-mozek-holografický-přístroj-který-existuje-v-holografickém-univerzu-obr.3.jpg 1024w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 10px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; display: block;" /></a>Naše, téměř nadpřirozené schopnosti, vyvolat si okamžitě libovolnou informaci z&#160;našeho mozkového úložiště, jsou na roveň schopnostem hologramu, který má také enormní kapacitu. Mnoho neurofyziologů již s&#160;profesorem Pribramem souhlasí a jsou toho názoru, že to vše souvisí s&#160;kvantovou fyzikou.&#160;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">Nejnovější teze jsou blízké tomu, že náš mozek je ve skutečnosti kvantový počítač</strong>. Existuje spousta aspektů a funkcí lidského mozku, které nejsou jinak vysvětlitelné. Vědci se této oblasti chtějí plně věnovat a tady pak vyvstává otázka, kým vlastně člověk jako takový je. Klíč k&#160;pochopení našeho vesmíru se skrývá ve vědomí člověka, které ještě pořád nedokážeme úplně pochopit. Vše může být ale vysvětleno a pochopeno pomocí&#160;<a href="https://www.suenee.cz/tema/kvantova-fyzika/" data-wpel-link="internal" target="_self" rel="follow" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(175, 9, 9);">kvantové teorie</a>.</p> <h2 style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 7px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; line-height: 1; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Mozek jako kvantový počítač?</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Teoretický fyzik Matthew Fisher pracuje v&#160;současné době jako vedoucí vědeckého projektu&#160;<a href="https://www.technology.org/2018/04/06/are-we-quantum-computers/" data-wpel-link="external" target="_new" rel="nofollow external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(175, 9, 9);"><em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">Quantum-Brain-Project</em></a>(QuBrain) na Kalifornské univerzitě a celý jeho tým se snaží získat důkazy, že naše mozky pracují jako kvantové počítače. Za pomoci různých testů se Fisherovi již podařilo určit některé biologické komponenty a přiřadit je ke klíčovým mechanismům, které by mohly sloužit jako základy kvantového zpracovávání v&#160;mozku. V&#160;příštích letech by měl být tento výzkum dokončen. Pokud se tyto teze ukážou jako správné, pak se můžeme konečně dostat k&#160;tomu, že existujeme v&#160;bezčasovém prostoru, kde má každý člověk a každá živoucí bytost svůj jedinečný kvantový kód. V&#160;procesu umírání pak jednoduše přejdeme z&#160;jedné kvantové úrovně do jiné, a proto nemůže ani existovat skutečná nebo definitivní „smrt“.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Abychom tomu celému mohli porozumět, musí v&#160;brzké budoucnosti dojít k&#160;úplné změně paradigmat.&#160;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">Platnost naší všední reality je těmito novými poznatky narušena a ukazuje se, že naše vnímání vesmíru spočívá ve skutečnosti na iluzích</strong>. Vesmír jako takový má zřejmě vlastnost, že se projevuje podle toho, kdo jej pozoruje – a my všichni jsme pozorovateli! Naše realita a časoprostor stojí na základech našeho pozorování a myšlenek. Tato, doposud neznámá vlastnost, je ve Vesmíru všudypřítomná a působí ze „zákulisí“ pomocí kvantové provázanosti (<a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A1_teorie_pole" data-wpel-link="external" target="_new" rel="nofollow external noopener noreferrer" class="wpel-icon-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(175, 9, 9);">Kvantové pole – wikipedie</a><u style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">).</u></p> <h2 style="box-sizing: border-box; margin: 15px 0px 7px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; line-height: 1; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Kvantová fyzika</h2> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">Kvantová fyzika nám v&#160;podstatě dokazuje, že naše objektivní realita vůbec neexistuje!&#160;</strong>Současná věda nás o těchto skutečnostech informuje velmi nerada, protože to znamená, že by definice objektivity a reality musely být přeformulovány. Náš současný obraz objektivní reality může být zachován pouze v&#160;tom případě, že budeme tyto odchylky a zvláštnosti kvantové fyziky zcela ignorovat. Doposud se tak dělo, protože tyto anomálie bylo možné pozorovat pouze v&#160;laboratorních podmínkách. Mezitím ale již s&#160;určitostí víme, že existují a jsou bez dalších pochybností potvrzené!</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Pokud tedy věříme, že pozorujeme objekty a události, které nejsou propojené, pak jsme od pravdy značně vzdáleni! Vše pochází z&#160;univerzálního ducha a události ve Vesmíru jsou pevně propojeny s&#160;našimi pozorováními.&#160;<em style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">Což znamená, že Vesmír mimo našeho ducha vlastně ani existovat nemůže a vědomí je ve skutečnosti podstatou a základem!</strong></em></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; text-align: justify; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><iframe id="_ytid_58632" width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/zPLbWsYhZMA?enablejsapi=1&amp;autoplay=0&amp;cc_load_policy=0&amp;iv_load_policy=1&amp;loop=0&amp;modestbranding=0&amp;rel=1&amp;showinfo=1&amp;fs=1&amp;theme=dark&amp;color=red&amp;autohide=2&amp;controls=2&amp;playsinline=0&amp;" class="__youtube_prefs__" title="YouTube player" allowfullscreen="" data-no-lazy="1" data-skipgform_ajax_framebjll="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; vertical-align: baseline;"></iframe></p> <div class="clearfix" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">&#160;</div> <div class="wpPostReferences" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-top: 5px; padding-bottom: 0px; padding-left: 5px; border: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; border-radius: 3px; font-style: italic; color: rgb(144, 144, 144); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; padding-right: 0px !important; background-image: none !important;">Zdroj:&#160;<span class="links" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://jason-mason.com/2018/05/21/ist-unser-gehirn-eine-holografische-maschine-die-einem-holografischen-universum-existiert" target="_new" rel="nofollow external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" class="wpel-icon-right" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(144, 144, 144); text-decoration-line: none; padding-right: 0px !important; background-image: none !important;">Jason-mason.com</a></span></div> <div class="post-authors" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px 5px 5px; border: 0px solid gray; font-size: 13px; vertical-align: baseline; font-style: italic; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"> <div class="post-authors-title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; display: inline;">Překlad:&#160;</div> <a href="https://www.suenee.cz/author/eva/" title="Posts by Eva" class="author url fn" rel="author follow" data-wpel-link="internal" target="_self" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(175, 9, 9);">Eva</a></div> </div> Masáže v Přelouči Sat, 16 Jun 2018 23:18:15 GMT Neidentifikovaný objekt http://www.harmonycare.cz/aktuality/neidentifikovany-objekt/ <h1>&#160;Neidentifikovaný předmět na Australském nebi, zmátl svědky</h1> <div class="b-article" style="margin: 0px; padding: 0px 40px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Open Sans&quot;, sans-serif; font-size: 13px; vertical-align: baseline; color: rgb(34, 34, 34);"> <div itemprop="description" class="b-article__lead" style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: 26px; font-family: inherit; font-size: 18px; vertical-align: baseline;"> <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Video bylo natočeno na jihu města Hastings v Austrálii 31. května. Svědci, kteří objekt uviděli, se domnívají, že šlo buď o mimozemšťany, nebo o nějaké nové supertajné vládní letadlo.</p> </div> <div class="b-article__videoclub_embed" style="margin: 20px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><iframe width="660" height="371" src="https://www.youtube.com/embed/LHQ9iU3wstE?rel=0" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"></iframe></div> <div itemprop="articleBody" class="b-article__text" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; font-family: inherit; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Záběry, které byly pořízeny za bílého dne, zachytil Junelyn Bitalac poté, co odvezl svou matku do práce. Uviděl podivný předmět létající po obloze nedaleko HMAS Cerberus a základny královského australského námořnictva ve státě Victoria, na jižním pobřeží&#160;Austrálie.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">„Odvezl jsem svoji matku do práce a když jsem jel zpátky, uviděl jsem na obloze nějaký divný objekt. Zastavil jsem auto na kraji silnice a začal jsem to&#160;natáčet. Může mi někdo vysvětlit, co to&#160;je," okomentoval Bitalac své video na YouTube.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Video získalo obrovskou popularitu poté, co ho sdílel kanál Secureteam 10 na YouTube, který zveřejňuje zprávy o UFO.&#160;Video&#160;bylo zhlédnuto už více než 444&#160;000krát.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Mnozí uživatelé začali hned sdílet své teorie o tom, co asi je ten tajemný černý objekt, který se pohyboval po obloze.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">„S největší pravděpodobností je to&#160;tajné vládní projektové letadlo," napsal jeden uživatel YouTube.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">„Zřejmě je to&#160;nějaké experimentální letadlo, možná vojenské," poznamenal další.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">Jiní byli se svými spekulacemi méně dobrodružní.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">„Hned vedle vojenské základny, to&#160;musí být dron," napsal jiný uživatel.</p> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> <address>Zdroj:https://cz.sputniknews.com/videoklub/201806057485715-ufo-australie-video/</address> <p style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">&#160;</p> </div> </div> Masáže v Přelouči Tue, 05 Jun 2018 23:35:34 GMT Pyramidy v Bermudském trojúhelníku http://www.harmonycare.cz/aktuality/pyramidy-v-bermudskem-trojuhelniku/ <p>&#160;<span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;">Objeveny obrovské pyramidy s pokročilou technologií v Bermudském trojúhelníku, tvrdí oceánolog</span><span class="spaced svg-icon" style="color: rgb(177, 175, 175); font-family: Montserrat, sans-serif; box-sizing: border-box; margin-right: 1%; font-size: 0.875em; line-height: 1.286;">&#160;</span><span style="color: rgb(231, 30, 37); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 1.875em; font-weight: bold;"><br /> </span><img src="https://ac24.cz/image/journal/article?img_id=880258&amp;t=1527970143200" alt="" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px; width: 750px; margin-bottom: 30px;" /></p> <div class="ac24-summary" style="box-sizing: border-box; font-style: italic; margin-bottom: 50px; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;">Podle německého oceánologa se pod vodami Bermudského trojúhelníku nachází neobyčejná technologie, která má nadpozemský původ.</div> <div id="ac24-ad-after-perex" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif; font-size: 16px;"> <div class="portlet-boundary portlet-boundary_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_ portlet-static portlet-static-end portlet-barebone " id="p_p_id_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex_" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 10px;"><section class="portlet" id="portlet_com_behavin_ac24_portal_advertisement_portlet_AdvertisementPortlet_INSTANCE_afterperex" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 0px; position: relative;"> <div class="portlet-content" style="box-sizing: border-box; padding: 0px;"> <div class=" portlet-content-container" style="box-sizing: border-box;"> <div class="portlet-body" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">&#160;</p> </div> </div> </div> </section></div> </div> <div class="ac24-article-content" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.75; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Montserrat, sans-serif;"> <div class="journal-content-article" style="box-sizing: border-box; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Podle vědců, kteří se zabývají tímto úkolem, na dně oceánu leží dvě obrovské pyramidy vyrobené z látky, která připomíná sklo. Tato technologie je pro současnou vědu tajemstvím.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Fenomenální nález byl objeven v hloubce 2 000 metrů&#160;<a href="https://metro.co.uk/2016/10/10/have-scientists-really-found-a-gigantic-crystal-pyramid-under-the-bermuda-triangle-6182308/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(212, 18, 3); text-decoration-line: none; max-width: 100%; margin-bottom: 37px;">německým doktorem Meyerem</a>. Meyer a jeho tým použili sonary, aby skenovali oceánské dno.&#160;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Doktor Meyer se domnívá, že objevení tajemných pyramid na dně Bermudského trojúhelníku se stane odpovědí na hlavní otázku naší civilizace. Kam mizí lodě a letadla během mnoha let.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Německý vědec si myslí, že teď nemáme takovou technologii, abychom prozkoumali tento vynález.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Američtí vědci tvrdí, že pyramidy byly nalezeny už před 20 lety, ale kvůli tehdejší technologii nebylo možné podrobněji a přesněji prozkoumat nález. Tehdy vědci došli k závěru, že stavby jsou ploché a vyrobeny z nějakého krystalu. Bohužel tyto takzvané pyramidy ještě nikdo neviděl, podle údajů posledních měření byly asi 3krát větší než Chufuova pyramida.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">Podle serveru Snopes se toto tvrzení nezakládá na pravdě. Nutno podotknout, že toto sdružení vyvrací prakticky všechny "konspirační" materiály.</p> <address>Zdroj:https://ac24.cz/-/objeveny-obrovske-pyramidy-s-pokrocilou-technologii-v-bermudskem-trojuhelniku-tvrdi-oceanolog?redirect=%2F</address> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 37px; max-width: 100%;">&#160;</p> </div> </div> Masáže v Přelouči Sun, 03 Jun 2018 00:43:55 GMT