Aktuality

Novinky

Voňavé Aktuality

Důkaz síly naší mysli

 

Experiment, který si můžete vyzkoušet sami

Důkaz síly naší mysli: Experiment, který si můžete sami doma vyzkoušet

Neville Goddard byl velmi vlivným učitelem a jedním z nejdůležitějších autorů v oblasti metafyziky a duchovna ve 20. století.

Ve své nauce se zaměřoval zejména na principy fungování lidské mysli. Jedna z jeho nejznámějších technik je dosahování našich záměrů, cílů či snů pomocí soustředění našich emocí a soustředění na pocit, který bychom měli, kdyby náš záměr, cíl či sen už byly skutečností.

 

Proces vizualizace

Aby dokázal účinnost své metody, Neville Goddard se svými žáky často vykonával experiment, ve kterém se opakovaně potvrdilo, že lidská mysl má schopnost přetavit sny, myšlenky či záměry do skutečného, ​​materiálního světa.

Na tento experiment se podíváme trochu blíže. Jedním ze základních kroků tohoto experimentu je proces vizualizace.

Goddard se dokonce vyjádřil, že bere na sebe riziko a odpovědnost a pokud se experiment nepodaří, jeho žáci ho mohou bez lítosti prohlásit za podvodníka.

Zajímavostí také je, že účastnit se dalších Goddardových přednášek bylo dovoleno jen těm žákům, kteří byli ochotni tento experiment podstoupit.

Metoda experimentu je jednoduchá – během tří dnů, večer předtím, než usneme, si pomocí vizualizace představujeme, jak lezeme nahoru po žebříku.

Žáci Nevilla Goddarda údajně často potvrdili, že přibližně po týdnu vizualizace, těsně před spaním, se jim v krátkém čase naskytla příležitost nebo přišli do situace, v níž lezli po žebříku.

Jednalo se o běžné, ale náhodné okolnosti – např. je někdo požádal, jestli by mu nemohli podat něco až z úplně vrchní police ve skříni, nebo podobná situace, v níž museli použít žebřík a vylézt po něm nahoru.

A k takovým situacím začalo docházet zakrátko poté, co si žáci začali pravidelně před spaním představovat (vizualizovat), že lezou po žebříku.

Tento experiment jen potvrzuje sílu našeho podvědomí, jakož i naši mimořádnou schopnost nasměrovat a pozitivně ovlivňovat naši mysl, díky které můžeme do našeho života přitáhnout to, co chceme mít, to, po čem toužíme.

A to vše jen díky schopnosti zaměřit naši pozornost. Jinak řečeno, ve skutečnosti můžeme dosáhnout jakéhokoliv žádaného výsledku tím, že v první řadě začneme využívat naši představivost.

Locker, jeden ze žáků Nevilla Goddarda, se vyjádřil následovně: „Nemám žádné obavy. Nemám se proč obávat, protože vím, že když se dostanu do nějakých problémů, dokážu se z nich dostat pomocí mysli, pomocí představivosti.

Náš život se odvíjí od toho, na co myslíme předtím, než usneme. Skutečně tomu tak je. Vše, co se v našem životě děje, zcela závisí na tom, na co myslíme před usnutím.

Pokud začnete tento fakt chápat do jeho důsledků, pak už nikdy nepůjdete spát smutní či nešťastní. A v případě, že jste smutní či nešťastní, před spaním se vždy snažte myslet na něco, co vás naplňuje štěstím a pocitem vděčnosti.“

Experiment Nevilla Goddarda – postup:

Postupujte podle následujících kroků:

Krok č. 1:

a) Před usnutím si lehněte na opačnou stranu postele, než na které spíte každou noc – pokud obvykle spíte na pravé straně postele, lehněte si nyní na levou stranu.

b) Když už ležíte, představte si sami sebe, jak lezete nahoru po žebříku. Přestavte si žebřík přímo před vámi, představte si, jak po něm lezete – jak se žebříku chytáte levou rukou, pak se ho zase z opačné strany chytáte pravou rukou.

Měli byste si to všechno představovat co nejživěji. Představujte si, že vidíte a cítíte, jak na žebřík kladete levou nohu, pak pravou nohu.

Představujte si, jak se po žebříku vytahujete nahoru, jak se ho z obou stran držíte rukama, jak na příčky kladete střídavě jednu nohu za druhou a jak pomalu stoupáte výše a výše.

Když vyjdete až úplně nahoru, zlezte z žebříku zpět dolů, a pak zase nahoru.

Tento postup opakujte během tří nocí. Když si budete představovat, jak lezete po žebříku nahoru a dolů, snažte se tuto představu procítit všemi smysly a udržujte ji, dokud neusnete.

Krok č. 2

Na několik papírových štítků napište větu: „Nebudu lézt po žebříku“ a rozmístíte je na viditelná místa ve  vašem obydlí tak, abyste je měli na očích během celého dne, např. na zrcadlo v koupelně, k počítači, na telefon či do peněženky.

Pokaždé, když tento štítek uvidíte, řekněte si sami pro sebe, že opravdu nebudete lézt po žebříku. Opravdu se snažte sami sebe přesvědčit, že nebudete lézt po žebříku.

Tuto techniku ​​vizualizace provádíte po dobu tří dnů, pak v ní už nepokračujete.

Krok č.3

Ve vizualizaci už nepokračujete.

Na všechno zapomeňte a ani si nepředstavujte, že lezete po žebříku. Také se nesnažte podvědomě vyhledávat situace, kde by se pravděpodobně naskytla možnost, že budete lézt po žebříku.

Nechoďde na místa, kde by mohl být nějaký žebřík, ani ho nevyhledávejte. Jednoduše dovolte, aby situace, kdy budete lézt po žebříku, přišla do vašeho života přirozeně, sama od sebe.

Pokud se tak nestane do týdne, celý proces vizualizace (experiment) zopakujte.

Proč je třeba představovat si právě žebřík?

Důvod, proč si Neville Goddard pro experimentování s vizualizací vybral právě žebřík, spočívá jednoduše v tom, že žebřík je zcela běžný, každodenní předmět, u kterého je menší pravděpodobnost, že si začneme klást otázky, jak se k němu dostaneme, nebo jak dojde k situaci, že budeme po něm lézt.

Když se nám díky tomuto experimentu s žebříkem (nebo nějakým jiným běžně dostupným předmětem) podaří pocítit, jakou sílu má naše mysl, můžeme tentýž experiment provést s naším zdravím, penězi, úspěchem, láskou nebo s čímkoliv, po čem toužíme.

Jednou z největších překážek, které nám brání v tom, aby se věci, po kterých toužíme, staly skutečností, je náš podvědomý odpor a nedůvěra v proveditelnost našich přání.

Překážkou je i to, když o věci, kterou si vizualizujeme a přejeme, i tak v konečném důsledku říkáme, jako kdyby neexistovala, případně stále říkáme (a tím pádem i myslíme), že ji máme nedostatek.

Pak je jen logické, že něco, po čem toužíme, se nám buď nedaří získat či uskutečnit, nebo ještě hůře, ani nevěříme, že to existuje, nebo že to lze provést v našem životě.

Závěr

Tak co vy na to? Věříte, že správným používáním naší mysli můžeme docílit, aby se nám skutečně splnili naše přání?

Jediný způsob, jak zjistit účinnost metody vizualizace Nevilla Goddarda, je vyzkoušet ji na vlastní kůži. Nemáme co ztratit a splněné přání je určitě velkým lákadlem!

Zpracovala: Mocvědomí.cz

Vytisknout